Politechnika Wrocłąwska

O nas

 Katedra Systemów i Sieci Komputerowych jest samodzielną jednostką na wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Została ona utworzona w 2002 roku na podstawie uchwały Senatu Politechniki Wrocławskiej i decyzji Rektora, którzy podjęli decyzję o przekształceniu Wydziałowego Zakładu Systemów i Sieci Komputerowych w Katedrę o tej samej nazwie. Od początku istnienia Katedra kierowana jest przez prof. Andrzeja Kasprzaka.

W Katedrze jest zatrudnionych 20 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (w tym 2 z tytułem profesora, 3 doktorów habilitowanych, 11 doktorów i 4 magistrów), 1 pracownik administracyjny oraz 14 doktorantów.

Zdjęcie grupowe pracowników i doktorantów Katedry Systemów i Sieci Komputerowych w dniu 15.02.2012

Prace badawcze pracowników Katedry skupiają się na problemach związanych z budową komputerowych systemów wspomagania decyzji, optymalizacją oraz projektowaniem złożonych systemów teleinformatycznych.

Katedra prowadzi na studiach inżynierskich i magisterskich specjalności na kierunkach Informatyka (ISK, IMT, AIC, SI) oraz Teleinformatyka. Na szczególną uwagę zasługują studia magisterskie prowadzone w języku angielskim na specjalności AIC prowadzone we ścisłej współpracy z Coventry University.

Bogata oferta dla gospodarki obejmuje: opracowanie ekspertyz, wykonanie i nadzorowanie projektów systemów i sieci komputerowych, projekty zastosowania zaawansowanych metod analizy danych biznesowych, sporządzanie dokumentów przetargowych, w tym analiz przedwdrożeniowych.