speaker_notes

Seminarium KSSK - 27.01.2016


styczeń 21, 2016 09:23

Zapraszamy na seminarium Katedry Systemów i Sieci Komputerowych, które odbędzie się 27 stycznia 2016 (środa) o godzinie 11:15 w sali 40 bud. C4.

W programie seminarium są trzy wystąpienia:

Prelegent: mgr inż. Dariusz Jankowski
Tytuł: "Ewolucyjne algorytmy uczenia drzew decyzyjnych dla zadań klasyfikacji danych strumieniowych"
(Seminarium jest związane z procedurą wszczęcia przewodu doktorskiego)

Prelegent: mgr inż. Adam Merk
Tytuł: "Przetwarzanie danych masowych: Stan wiedzy z przykładami"

Prelegentka: mgr inż. Paulina Baczyńska
Tytuł: "Metody selekcji zespołu klasyfikatorów wykorzystujące funkcje dyskryminacyjne klasyfikatorów bazowych"
(Seminarium jest związane z procedurą wszczęcia przewodu doktorskiego)

 

menu