speaker_notes

dr inż. Róża Goścień laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Roza.goscien

October 11, 2017 18:46

dr inż. Róża Goścień została laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów
za rozprawę doktorską pod tytułem:
"Algorytmy optymalizacji przeżywalnych elastycznych sieci optycznych."

promotor: prof. Krzysztof Walkowiak

menu