speaker_notes

dr inż. Róża Goścień laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów


październik 11, 2017 18:46

Dr inż. Róża Goścień została laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską pod tytułem:
"Algorytmy optymalizacji przeżywalnych elastycznych sieci optycznych."

Gratulujemy!

promotor: prof. Krzysztof Walkowiak

menu