speaker_notes

Katedra Systemów i Sieci Komputerowych realizuje projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego

1280x540

styczeń 17, 2019 20:44

Od 1 stycznia 2019 roku Katedra Systemów i Sieci Komputerowych realizuje projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Ten projekt grantowy jest finansowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

  • Celem Centrum Mistrzostwa Informatycznego jest budowa trwałego systemu wyłaniania talentów informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) i średnich. W ramach projektu zrealizowany zostanie program podnoszenia wiedzy i kompetencji osób prowadzących zajęcia z młodzieżą, powstaną również zajęcia informatyczne dla ponad 12 tysięcy szczególnie uzdolnionych uczniów, a szkoły biorące udział w programie otrzymają zestawy dydaktyczne dla kół naukowych.

  • Projekt realizowany jest we współpracy pięciu uczelni technicznych: Politechniki Łódzkiej (Partner Wiodący Projektu), Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz trzech stowarzyszeń: Mistrzowie Kodowania, I love Math oraz Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej.Na realizację projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeznaczyło blisko 50 milionów złotych.

  • Przedstawicielem Politechniki Wrocławskiej w radzie programowej Projektu jest prof. Krzysztof Walkowiak, natomiast Koordynatorem projektu ze strony PWr dr Marcin Markowski

Informacje prasowe na temat rozpoczęcia realizacji projektu znajdują się również na stronie Ministerstwa Cyfryzacji oraz lidera projektu - Politechniki Łódzkiej.


menu