speaker_notes

Prestiżowe stypendium dla dr. inż. Róży Goścień


listopad 17, 2019 20:13

Dr inż. Róża Goścień otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W tym roku stypendium otrzymało 211 wybitnych młodych naukowców wybranych spośród prawie 1,5 tys. wniosków, które oceniał zespół doradczy wyłoniony spośród kandydatów zgłaszanych Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

Gratulujemy!

menu