speaker_notes

Grant NCN - prof. Michał Woźniak


styczeń 13, 2021 11:21

Prof. Michał Woźniak otrzymał grant w ramach konkursu CEUS-UNISONO Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego "Długotrwałe uczenie maszynowe na podstawie danych
strumieniowych".

Gratulujemy.


menu