speaker_notes

dr inż. Paweł Ksieniewicz oraz mgr inż. Paweł Zyblewski laureatami programu Secundus


lipiec 14, 2021 11:35

Poznaliśmy nazwiska młodych naukowców wyróżnionych w tegorocznej edycji programu Secundus. Podobnie jak w roku ubiegłym, w gronie laureatów znajdują się pracownicy naszej Katedry.

Za dorobek naukowy wyróżnieni zostali:
dr inż. Paweł Ksieniewicz;
mgr inż. Paweł Zyblewski.

Przekazujemy nasze najszczersze gratulacje!

menu