speaker_notes

Projekt w ramach konkursu "Infostrateg I"


lipiec 16, 2021 19:41

Informujemy, że projekt pod tytułem:

System WykrywAnia dezinfoRmacji metOdami sztucznej inteliGencji,

którego kierownikiem jest dr inż. Paweł Ksieniewicz uzyskał pozytywną ocenę w konkursie Infostrateg I organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymał dofinansowanie w wysokości 8 657 006,25 zł.

Serdecznie gratulujemy!

menu