explore
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Iwona.pozniak koszalka Iwona Poźniak-Koszałka
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
Mariusz Hudziak

Multi-agent pathfinding in the crowded environment with obstacles: Algorithms and experimentation system

Multi-agent pathfinding in the crowded environment with obstacles: Algorithms and experimentation system

in Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2017

local_library
Keywords
wyszukiwanie ścieżki
zatłoczone środowisko
wielo-agentowość
algorytm
system eksperymentowania


menu