explore
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Iwona.pozniak koszalka Iwona Poźniak-Koszałka
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
+1

Experimentation system for determining bus routes for customers of supermarket chains

Experimentation system for determining bus routes for customers of supermarket chains

2017

local_library
Keywords
planowanie tras autobusów
optymalizacja
algorytm
system komputerowy
symulacja
eksperyment


menu