Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
Maciej.szostak Maciej Szostak

Heuristic approach to network upgrade for overlay multicast

Heuristic approach to network upgrade for overlay multicast

in Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, 2013

local_library
Keywords
sieć nakładkowa
multicast
algorytm heurystyczny


menu