explore
Walkowiak 2015 Krzysztof Walkowiak
Grzegorz Chmaj

A P2P computing system for overlay networks

A P2P computing system for overlay networks

in Future Generation Computer Systems-The International Journal of Grid, 2013

local_library
Keywords
P2P
system obliczeniowy
sieć nakładkowa
przetwarzanie rozproszone
symulacja


menu