explore
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
P2 scholar Róża Goścień
+1

Survivable multipath routing of anycast and unicast traffic in elastic optical networks

Survivable multipath routing of anycast and unicast traffic in elastic optical networks

in Journal of Optical Communications and Networking, 2016

local_library
Keywords
ruch anycast
elastyczne sieci optyczne
routing wielościeżkowy
przeżywalność sieci
protekcja ścieżek


menu