explore
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Łukasz Jeleń

Adaptive splitting and selection ensemble for breast cancer malignancy grading

Adaptive splitting and selection ensemble for breast cancer malignancy grading

2014

local_library
Keywords
klasyfikacja
komitet klasyfikatorów
klasyfikacja hybrydowa
klasyfikacja danych niezbilansowanych
medyczny system wspomagania decyzji
analiza obrazów medycznych
klasyfikacja nowotworów


menu