explore
Michal.aibin Michał Aibin
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
P2 scholar Róża Goścień

Multicasting versus anycasting: how to efficiently deliver content in elastic optical networks

Multicasting versus anycasting: how to efficiently deliver content in elastic optical networks

2016

local_library
Keywords
elastyczne sieci optyczne
optymalizacja
multicast
anycast


menu