explore
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
+4

Empowering one-vs-one decomposition with ensemble learning for multi-class imbalanced data

Empowering one-vs-one decomposition with ensemble learning for multi-class imbalanced data

in KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 2016

local_library
Keywords
klasyfikacja wieloklasowa
zbiory niezbalansowane
rozpoznawanie obiektów
dekompozycja binarna


menu