explore
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak

Untrained weighted classifier combination with embedded ensemble pruning

Untrained weighted classifier combination with embedded ensemble pruning

in NEUROCOMPUTING, 2016

local_library
Keywords
klasyfikacja kombinowana
reguły kombinacji
rozpoznawanie obiektów
agregacja ważona


menu