Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
P2 scholar Róża Goścień
Mw einstein Michał Woźniak
+1

Impact of fanout and transmission reach on performance of multicasting in elastic optical networks

Impact of fanout and transmission reach on performance of multicasting in elastic optical networks

2015

local_library
Keywords
elastyczne sieci optyczne
wyznaczanie tras
wyznaczanie widma optycznego
multicast


menu