explore
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
P2 scholar Róża Goścień
Mw einstein Michał Woźniak
+1

Joint optimization of multicast and unicast flows in elastic optical networks

Joint optimization of multicast and unicast flows in elastic optical networks

2015

local_library
Keywords
multicast
elastyczne sieci optyczne
wyznaczanie tras
wyznaczanie widma optycznego


menu