Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
P2 scholar Róża Goścień

Comparison of different data center location policies in survivable elastic optical networks

Comparison of different data center location policies in survivable elastic optical networks

2015

local_library
Keywords
elastyczne sieci optyczne
lokalizacja centrum danych
wyznaczanie tras i widma optycznego
przeżywalność sieci
dedykowana projekcja ścieżek
optymalizacja sieci
anycast


menu