explore
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Walkowiak 2015 Krzysztof Walkowiak
Pawel ksieniewicz Paweł Ksieniewicz
Mw einstein Michał Woźniak
+1

Active learning clasiffier for streaming data

Active learning clasiffier for streaming data

2016

local_library
Keywords
klasyfikator bayesowski
klasyfikacja strumieni danych
rozpoznawanie obiektów
aktywne uczenie


menu