explore
Pawel ksieniewicz Paweł Ksieniewicz
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak

Hyperspectral image analysis based on color channels and ensemble classifier

Hyperspectral image analysis based on color channels and ensemble classifier

2014

local_library
Keywords
uczenie maszynowe
komitety klasyfikatorów
system wieloklasyfikatorowy
obrazy nadwidmowe
segmentacja obrazów
kanały chromatyczne


menu