explore
Walkowiak 2015 Krzysztof Walkowiak
P2 scholar Róża Goścień
+1

Gains of anycast demand relocation in survivable elastic optical networks

Gains of anycast demand relocation in survivable elastic optical networks

2014

local_library
Keywords
elastyczne sieci optyczne
wyznaczanie tras
wyznaczanie widma optycznego
przeżywalność sieci
dedykowana protekcja ścieżek
anycast


menu