explore
Bez%c2%a0tytu%c5%82u Wojciech Kmiecik
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak

Metaheuristic algorithms for optimization of survivable multicast overlay in dual homing networks

Metaheuristic algorithms for optimization of survivable multicast overlay in dual homing networks

in CYBERNETICS AND SYSTEMS, 2013

local_library
Keywords
multicasting
przeżywalność
dual homing
symulowane wyżarzanie
sieć nakładkowa
przeszukiwanie tabu


menu