explore
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1

Cost-sensitive decision tree ensembles for effective imbalanced classification

Cost-sensitive decision tree ensembles for effective imbalanced classification

in APPLIED SOFT COMPUTING, 2014

local_library
Keywords
uczenie maszyn
klasyfikator kombinowany
drzewo decyzyjne
komitet klasyfikatorów
klasyfikacja danych niezbilansowanych
klasyfikator czuły na koszt
selekcja klasyfikatorów
algorytm ewolucyjny


menu