explore
Damian.bulira Damian Bulira
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
Mk foto06 Michał Kucharzak
Paweł Kopeć

Integer programming, constraint programming, and metaheuristic approaches for static optimization of anycast flows in elastic optical networks

Integer programming, constraint programming, and metaheuristic approaches for static optimization of anycast flows in elastic optical networks

in NETWORKS, 2015

local_library
Keywords
optymalizacja
elastyczne sieci optyczne
anycast
programowanie całkowitoliczbowe
programowanie z ograniczeniami


menu