business

For industry

Opinions on innovation, expertise, business intelligence, pre-deployment analysis, project supervision, computerization strategies, computer systems projects. We offer services related to the implementation of expertise, analysis and consultancy in the field of computer science and information technology.

Tp
Telekomunikacja Polska S.A. more_vert
Telekomunikacja Polska S.A. close

— Projekt analizy danych na potrzeby automatycznej preselekcji łączy xDSL

Bps
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. more_vert
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. close

— Opinie eksperckie o innowacyjności systemów informatycznych

Tauron
EnergiaPro S.A. more_vert
EnergiaPro S.A. close

— Opinia ekspercka w zakresie oceny wybranych platform serwerowych.

Toya
Toya Systemy Komputerowe sp. z o.o. more_vert
Toya Systemy Komputerowe sp. z o.o. close

— Opinia ekspercka w zakresie zgodności wybranych urządzeń peryferyjnych z wymaganiami SIWZ

Bos
Bank Ochrony Środowiska S.A. more_vert
Bank Ochrony Środowiska S.A. close

— Opinie eksperckie o innowacyjności systemów informatycznych

Ernstyoung
Ernst and Young. more_vert
Ernst and Young. close

— Opinie eksperckie o innowacyjności systemów informatycznych z branży finansowej, medialnej, produkcyjnej

Umwd
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego more_vert
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego close

— Prace przygotowawcze i eksperckie przy projekcie „Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask — Udział w zespole ekspertów opracowujących „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020

Skanska
Skanska more_vert
Skanska close

— Opinia ekspercka w zakresie zgodności wybranych systemów okablowania z wymaganiami SIWZ

Pzu
Grupa PZU more_vert
Grupa PZU close

— Opracowanie koncepcji modernizacji systemu telefonii w Spółkach Grupy PZU, stowarzyszonej z koncepcją modernizacji sieci rozległej w Grupie PZU oraz przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). — Opracowanie koncepcji zintegrowanej sieci GPZU, scenariusze migracji do sieci o nowej strukturze i analiza wpływu zmian w sieci na zarządzanie. — Analiza możliwości realizacji nowych usług oraz założenia projektowe związane z integracją sieci teleinformatycznej w Grupie PZU. — Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie rekomendacji i założeń projektowych dla wdrożenia zintegrowanej sieci rozległej w Grupie PZU.

Pko
PKO BP. S.A. more_vert
PKO BP. S.A. close

— Opracowanie strategii zintegrowanej sieci korporacyjnej PKO BP na lata 2008-2013. — Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na usługę: Transmisja danych w sieci PKONET. Strategia wdrażania usług w zintegrowanej sieci korporacyjnej PKO BP na lata 2008-2013.

Umwroclaw
Urząd Miasta Wrocław more_vert
Urząd Miasta Wrocław close

— Opinie eksperckie w zakresie oceny ofert złożonych w ramach postępowania o wyborze wykonawcy projektu Wrocławska Karta Miejska — Opracowanie dokumentacji wymagań Systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej wraz z dokumentacją o charakterze technicznym w zakresie zasad prowadzenia i nadzoru nad wdrożeniem projektu (wdrożenia)

menu