business

Gospodarka

Opinie o innowacyjności, ekspertyzy, business intelligence, analizy przedwdrożeniowe, nadzory nad projektem, strategie informatyzacji, projekty systemów i sieci komputerowych. Oferujemy usługi dotyczące wykonywania ekspertyz, analiz i doradztwa w zakresie szeroko rozumianej informatyki i teleinformatyki.

Tp
Telekomunikacja Polska S.A. more_vert
Telekomunikacja Polska S.A. close

— Projekt analizy danych na potrzeby automatycznej preselekcji łączy xDSL

Bps
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. more_vert
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. close

— Opinie eksperckie o innowacyjności systemów informatycznych

Tauron
EnergiaPro S.A. more_vert
EnergiaPro S.A. close

— Opinia ekspercka w zakresie oceny wybranych platform serwerowych.

Toya
Toya Systemy Komputerowe sp. z o.o. more_vert
Toya Systemy Komputerowe sp. z o.o. close

— Opinia ekspercka w zakresie zgodności wybranych urządzeń peryferyjnych z wymaganiami SIWZ

Bos
Bank Ochrony Środowiska S.A. more_vert
Bank Ochrony Środowiska S.A. close

— Opinie eksperckie o innowacyjności systemów informatycznych

Ernstyoung
Ernst and Young. more_vert
Ernst and Young. close

— Opinie eksperckie o innowacyjności systemów informatycznych z branży finansowej, medialnej, produkcyjnej

Umwd
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego more_vert
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego close

— Prace przygotowawcze i eksperckie przy projekcie „Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask — Udział w zespole ekspertów opracowujących „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020

Skanska
Skanska more_vert
Skanska close

— Opinia ekspercka w zakresie zgodności wybranych systemów okablowania z wymaganiami SIWZ

Pzu
Grupa PZU more_vert
Grupa PZU close

— Opracowanie koncepcji modernizacji systemu telefonii w Spółkach Grupy PZU, stowarzyszonej z koncepcją modernizacji sieci rozległej w Grupie PZU oraz przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). — Opracowanie koncepcji zintegrowanej sieci GPZU, scenariusze migracji do sieci o nowej strukturze i analiza wpływu zmian w sieci na zarządzanie. — Analiza możliwości realizacji nowych usług oraz założenia projektowe związane z integracją sieci teleinformatycznej w Grupie PZU. — Weryfikacja koncepcji oraz opracowanie rekomendacji i założeń projektowych dla wdrożenia zintegrowanej sieci rozległej w Grupie PZU.

Pko
PKO BP. S.A. more_vert
PKO BP. S.A. close

— Opracowanie strategii zintegrowanej sieci korporacyjnej PKO BP na lata 2008-2013. — Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na usługę: Transmisja danych w sieci PKONET. Strategia wdrażania usług w zintegrowanej sieci korporacyjnej PKO BP na lata 2008-2013.

Umwroclaw
Urząd Miasta Wrocław more_vert
Urząd Miasta Wrocław close

— Opinie eksperckie w zakresie oceny ofert złożonych w ramach postępowania o wyborze wykonawcy projektu Wrocławska Karta Miejska — Opracowanie dokumentacji wymagań Systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej wraz z dokumentacją o charakterze technicznym w zakresie zasad prowadzenia i nadzoru nad wdrożeniem projektu (wdrożenia)

menu