people

Pracownicy

W Katedrze jest zatrudnionych 35 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (w tym 4 z tytułem profesora, 2 doktorów habilitowanych, 16 doktorów i 13 magistrów), 4 pracowników administracyjno-technicznych oraz 3 doktorantów.

menu