people

Pracownicy

W Katedrze jest zatrudnionych 36 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (w tym 4 z tytułem profesora, 2 doktorów habilitowanych, 18 doktorów i 12 magistrów), 4 pracowników administracyjno-technicznych oraz 9 doktorantów.

menu