people

Pracownicy

W Katedrze jest zatrudnionych 37 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (w tym 4 z tytułem profesora, 2 doktorów habilitowanych, 19 doktorów i 12 magistrów), 5 pracowników administracyjno-technicznych oraz 2 doktorantów.

menu