people

Pracownicy

W Katedrze jest zatrudnionych 27 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych (w tym 4 z tytułem profesora, 2 doktorów habilitowanych, 16 doktorów i 5 magistrów), 3 pracowników administracyjno-technicznych oraz 5 doktorantów.

menu