dr inż.

Agata Kirjanów-Błażej

Profile naukowe: ResearchGate

Zainteresowanie naukowe:
- transport przenośnikowy w kopalniach podziemnych i odkrywkowych,
- bezinwazyjna diagnostyka taśm przenośnikowych,
- zarządzanie i inżynieria produkcji,
- zarządzane projektem.

Nagrody i wyróżnienia:
- Nagroda JM Rektora za osiągnięcia naukowe 2017, 2018
- Górniczy sukces roku- Wyróżnienie w kategorii innowacyjność za „Zintegrowany system do oceny stanu taśm przenośnikowych DiagBelt”.

menu