dr inż.

Bartosz Krawczyk

Notka biograficzna:

Bartosz Krawczyk otrzymał stopień magistra inżyniera oraz doktora nauk technicznych w 2012 i 2015 roku na Politechnice Wrocławskiej. Jego badania skupiają się na tematyce uczenia maszyn, analizie strumieni danych, komitetach klasyfikatorów, danych niezbalansowanych, klasyfikacji jednoklasowej, oraz multidyscyplinarnych aplikacjach tych metod. Jest autorem ponad 40 artykułów opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz ponad 90 artykułów zaprezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Dr Krawczyk za swoje osiągnięcia otrzymał liczne nagrody, w tym IEEE Richard Merwin Scholarship, IEEE Outstanding Leadership Award, oraz nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji za najlepsza pracę doktorską. Był gościnnym edytorem czterech numerów specjalnych oraz organizatorem dwunastu sesji specjalnych i warsztatów. Jest członkiem komisji programowych ponad 50 międzynarodowych konferencji oraz recenzentem dla 30 czasopism.

Zainteresowania naukowe:
  • Uczenie maszyn: komitety klasyfikatorów, dane niezbalansowane, klasyfikacja jednoklasowa, maszyny wektorów wsparcia

  • Strumienie danych: wykrywanie zmian, uczenie aktywne, przyrostowa klasyfikacja i regresja

  • Analiza danych masowych: odkrywanie wiedzy z big data, wydajne i skalowalne algorytmy uczenia maszyn

  • Informatyka medyczna: inteligentne systemy wspomagania decyzji, analiza danych z czujników i urządzeń personalnych

Inne strony:

Google Scholar
ResearchGate


local_library
Zainteresowania badawcze

bookmark
Wybrane publikacje
Artykuły w czasopismach
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+3
Ensemble learning for data stream analysis: A survey 
in Information Fusion, 2017
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+3
A survey on data preprocessing for data stream mining : current status and future directions 
in Neurocomputing, 2017
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
+4
Empowering one-vs-one decomposition with ensemble learning for multi-class imbalanced data 
in KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Dynamic classifier selection for one-class classification 
in KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Untrained weighted classifier combination with embedded ensemble pruning 
in NEUROCOMPUTING, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Analyzing the oversampling of different classes and types of examples in multi-class imbalanced datasets 
in PATTERN RECOGNITION, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Diversity measures for one-class classifier ensembles 
in NEUROCOMPUTING, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Cost-sensitive decision tree ensembles for effective imbalanced classification 
in APPLIED SOFT COMPUTING, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
+1
A hybrid classifier committee for analysing asymmetry features in breast thermograms 
in APPLIED SOFT COMPUTING, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Clustering-based ensembles for one-class classification 
in INFORMATION SCIENCES, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Konrad.jackowski Konrad Jackowski
Mw einstein Michał Woźniak
Improved adaptive splitting and selection: the hybrid training method of a classifier based on a feature space partitioning 
in International Journal of Neural Systems, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
On the usefulness of one-class classifier ensembles for decomposition of multi-class problems 
in PATTERN RECOGNITION, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
One-class classifiers with incremental learning and forgetting for data streams with concept drift 
in SOFT COMPUTING, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
One-class classifier ensemble pruning and weighting with firefly algorithm 
in NEUROCOMPUTING, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Incremental weighted one-class classifier for mining stationary data streams 
in Journal of Computational Science, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Łukasz Jeleń
+2
Evolutionary undersampling boosting for imbalanced classification of breast cancer malignancy 
in APPLIED SOFT COMPUTING, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Multidimensional data classification with chordal distance based kernel and support vector machines 
in ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2015
Publikacje konferencyjne
menu