dr inż.

Dariusz Jankowski


info Konsultacje p. 2.9 bud. C-16 (Proszę o wczesniejszą informację m.in.: imie nazwisko, o jaki przedmiot chodzi, dziedzina problemu)* . Szczegółowych informacji proszę szukać na poszczególnych stronach kursów (e-Portal)

Prowadzi w tym semestrze
Bazy danych 1
Oblicz. równoległe i rozp
Przetwarzanie dużych zbiorów

Członkostwo w komitetach programowych
* IDEAL 2020 21th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* ECAI-2020 (Workshop Machine Learning for Data Streams)
* DMBD’2020 The Fifth International Conference on Data Mining and Big Data
* IDEAL 2019 20th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* DMBD’2019 The Fourth International Conference on Data Mining and Big Data
* PDDM 2018 @ HPCS 2018 The 7th Special Session on Parallel and Distributed Data Mining @ The 16th International Conference on High Performance Computing & Simulation
* IDEAL'2018 International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* SMC'2018 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics
* DMBD'2018 The Third International Conference on Data Mining and Big Data
* IDEAL 2017 18th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* CORES 2017 The 10 International Conference on Computer Recognition Systems
* DMBD 2017 The Second International Conference on Data Mining and Big Data
* IDEAL 2016 17th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* ICCS 2016 The International Conference on Computational Science
* DMBD 2016 International Conference on Data Mining and Big Data
* SI-HAIS-SOCO-CISIS-2015 Special Issues - SOCO-CISIS 2015
* IDEAL 2015 16th international Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* CORES 2015 The 9 International Conference on Computer Recognition Systems
* SOCO 14 9th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications
* CORES 2011 The 7 International Conference on Coputer Recognition Systems CORES

Recenzent w czasopismach

  • Engineering Applications of Artificial Intelligence

Stypendia i nagrody

2018 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2017 Nagroda Jego Magnificencji Rektora Politechniki Wrocławskiej
2003 Nagroda Dziekana Wydzialu Elektroniki za najlepszą pracę magisterską

today
Rozkład zajęć

Poniedziałek

przetwarzanie dużych zbiorów
C-4: 40 17.05- 18.45
przetwarzanie dużych zbiorów
C-4: 40 19.55- 21.35
przetwarzanie dużych zbiorów
C-4: 40 18.55- 20.35

Wtorek

bazy danych 1
C-13: 1.31 18.55- 20.35
oblicz. równoległe i rozp
C-16: P2.9 15.15- 16.55
bazy danych 1
C-16: P2.9 17.05- 18.45
bazy danych 1
C-16: P2.9 18.05- 19.45
oblicz. równoległe i rozp
C-16: D2.1 16.15- 17.55

Środa

Czwartek

Piątek


local_library
Zainteresowania badawcze

bookmark
Wybrane publikacje
Artykuły w czasopismach
Rozdziały w książkach
Publikacje konferencyjne
menu