Djank
dr inż.

Dariusz Jankowski


Zespół Uczenia Maszynowego

Prowadzi w tym semestrze
Oblicz. równoległe i rozp
Bazy danych 1
Przetwarzanie dużych zbiorów

info Konsultacje p. 2.9 bud. C-16 (Proszę o wczesniejszą informację m.in.: imie nazwisko, o jaki przedmiot chodzi, dziedzina problemu)* . Szczegółowych informacji proszę szukać na poszczególnych stronach kursów (e-Portal)

Członkostwo w komitetach programowych
* IDEAL 2020 21th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* ECAI-2020 (Workshop Machine Learning for Data Streams)
* DMBD’2020 The Fifth International Conference on Data Mining and Big Data
* IDEAL 2019 20th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* DMBD’2019 The Fourth International Conference on Data Mining and Big Data
* PDDM 2018 @ HPCS 2018 The 7th Special Session on Parallel and Distributed Data Mining @ The 16th International Conference on High Performance Computing & Simulation
* IDEAL'2018 International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* SMC'2018 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics
* DMBD'2018 The Third International Conference on Data Mining and Big Data
* IDEAL 2017 18th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* CORES 2017 The 10 International Conference on Computer Recognition Systems
* DMBD 2017 The Second International Conference on Data Mining and Big Data
* IDEAL 2016 17th International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* ICCS 2016 The International Conference on Computational Science
* DMBD 2016 International Conference on Data Mining and Big Data
* SI-HAIS-SOCO-CISIS-2015 Special Issues - SOCO-CISIS 2015
* IDEAL 2015 16th international Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning
* CORES 2015 The 9 International Conference on Computer Recognition Systems
* SOCO 14 9th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications
* CORES 2011 The 7 International Conference on Coputer Recognition Systems CORES

Recenzent w czasopismach

  • Engineering Applications of Artificial Intelligence

Stypendia i nagrody

2018 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2017 Nagroda Jego Magnificencji Rektora Politechniki Wrocławskiej
2003 Nagroda Dziekana Wydzialu Elektroniki za najlepszą pracę magisterską

today
Rozkład zajęć
  • Poniedziałek
  • Oblicz. równoległe i rozp C-4: 40 | 15.15—16.55 | TP
  • Przetwarzanie dużych zbiorów C-16: D2.1 | 17.05—18.45
  • Przetwarzanie dużych zbiorów C-16: P2.9 | 18.55—20.35 | TN
  • Oblicz. równoległe i rozp C-4: 40 | 18.55—20.35 | TP
  • Wtorek
  • Bazy danych 1 H-4: 205 | 17.05—18.45
  • Przetwarzanie dużych zbiorów C-16: P2.9 | 18.55—20.35 | TN
  • Przetwarzanie dużych zbiorów C-16: P2.9 | 18.55—20.35 | TP

bookmark
Wybrane publikacje

menu