Zdj
mgr inż.

Filip Guzy


Zespół Uczenia Maszynowego

Zainteresowania badawcze
Machine Learning
Data Streams
Concept Drift Detectors
Neural Network Architectures
Regularization Methods

Prowadzi w tym semestrze
Uczenie maszyn

info Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021: poniedziałek 17:00-19:00, Teams lub 236 C3 (na życzenie)

Profiles

Google Scholar
ResearchGate
ORCID

today
Rozkład zajęć
  • Poniedziałek
  • Uczenie maszyn C-1: sala wirtualna | 13.20—15.00
  • Środa
  • Uczenie maszyn C-1: sala wirtualna | 13.15—15.00

menu