Prowadzi w tym semestrze
Seminarium specjalnościowe
Seminarium dyplomowe
Pracownia specjalnościowa
Zaawansowane metody progr

Ta strona nie została jeszcze uzupełniona.


Ta strona nie została jeszcze uzupełniona.


today
Rozkład zajęć
 • Wtorek
 • Seminarium specjalnościowe C-1: sala wirtualna | 13.15—15.00
 • Seminarium specjalnościowe C-1: sala wirtualna | 15.15—16.55
 • Środa
 • Pracownia specjalnościowa C-1: sala wirtualna | 7.30— 9.00
 • Seminarium dyplomowe C-1: sala wirtualna | 9.15—12.00
 • Pracownia specjalnościowa C-1: sala wirtualna | 13.15—15.00
 • Czwartek
 • Zaawansowane metody progr C-1: sala wirtualna | 7.30— 9.00
 • Zaawansowane metody progr C-1: sala wirtualna | 9.15—11.00 | TN
 • Zaawansowane metody progr C-1: sala wirtualna | 9.15—11.00 | TP
 • Seminarium dyplomowe C-1: sala wirtualna | 12.15—15.00
menu