Avatar5
mgr inż.

Jakub Klikowski


Zespół Uczenia Maszynowego

Zainteresowania badawcze
Machine Learning
Classifier Ensemble
Data Stream Mining

Prowadzi w tym semestrze
Zastosowania inform. w medyc
Metody sztucznej inteligencji
Team and preengineering proj

Research interests:
 • Classification
 • Imbalanced stream data
 • Ensemble learning
 • One-class classification
Research profiles:

Godziny konsultacji w semestrze letnim 2020/2021:
 • Poniedziałek TN 14:15 - 15:15
 • Poniedziałek TP 13:15 - 15:15 oraz 18:45 - 19:45
 • Wtorek 13:00 - 16:00
 • Czwartek 13:15 - 15:15

Proszę o wcześniejsze umawianie się na rozmowę z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Konsultacje odbywają się na platformie MS Teams za pomocą rozmów głosowych lub tekstowych.

today
Rozkład zajęć
 • Poniedziałek
 • Zastosowania inform. w medyc C-4: 40 | 15.15—16.55 | TN
 • Zastosowania inform. w medyc C-1: sala wirtualna | 15.15—16.55 | TP
 • Metody sztucznej inteligencji C-16: L2.4 | 17.05—18.45 | TN
 • Metody sztucznej inteligencji C-16: L2.4 | 17.05—18.45 | TP
 • Metody sztucznej inteligencji C-16: L2.4 | 18.55—20.35 | TP
 • Czwartek
 • Team and preengineering proj C-1: sala wirtualna | 14.15—16.55
 • Team and preengineering proj C-16: P2.4 | 17.05—19.40

menu