Marcin.markowski
dr inż.

Marcin Markowski


Zastępca kierownika katedry

Zespół Sieci Komputerowych

Zainteresowania badawcze
Computer Networks
Network Security
Network Optimization

Prowadzi w tym semestrze
Sieci tcp/ip
Information storage & managem
Pracownia problemowa
Bezpieczeństwo sieci komputer

Pok. P2.8 C-16

today
Rozkład zajęć
 • Poniedziałek
 • Information storage & managem C-1: sala wirtualna | 11.15—13.00 | TP
 • Information storage & managem C-1: sala wirtualna | 11.15—13.00 | TN
 • Pracownia problemowa C-1: sala wirtualna | 13.15—15.00
 • Pracownia problemowa C-1: sala wirtualna | 15.15—16.55
 • Wtorek
 • Sieci tcp/ip C-1: sala wirtualna | 11.15—14.00
 • Sieci tcp/ip C-1: sala wirtualna | 15.15—16.55
 • Środa
 • Bezpieczeństwo sieci komputer C-1: sala wirtualna | 11.15—14.00 | TN
 • Bezpieczeństwo sieci komputer C-1: sala wirtualna | 14.15—16.55 | TN
 • Bezpieczeństwo sieci komputer C-1: sala wirtualna | 14.15—16.55 | TN
 • Bezpieczeństwo sieci komputer C-1: sala wirtualna | 17.05—18.45

bookmark
Wybrane publikacje

menu