Marian
inż.

Marian Matusewicz


Inżynier Marian Matusewicz przez wiele lat pełnił funkcję inżyniera ds. aparatury – początkowo w Instytucie Sterowania i Techniki Systemów potem w Wydziałowym Zakładzie Systemów i Sieci Komputerowych (potem katedrze) gdzie był zatrudniony do 31.12.2008.

Sumiennie organizował i prowadził sprawy związane z utrzymaniem w ruchu laboratoriów dydaktycznych. Z dużym zaangażowaniem prowadził działalność związaną z rozwojem infrastruktury Katedry. Kierował grupą pracowników inżynieryjno-technicznych. Również na Wydziale Elektroniki inżynier M. Matusewicz prowadził sprawy związane z obsługą sprzętu komputerowego. Wyróżniał się na tle pozostałych pracowników dużą wrażliwością społeczną – był członkiem komisji ds. mieszkaniowych i socjalnych oraz związków zawodowych. Był przykładem dla młodszych kolegów, którym potrafił przekazać zawodowe umiejętności, jak również zamiłowanie do sportu – do dzisiaj jest czynnym narciarzem, jak również miłośnikiem aktywnego spędzania czasu na swojej ulubionej działce i ostatnio odkrytej pasji do żeglowania – czego dowodem jest uzyskanie w ostatnim okresie patentu żeglarskiego.

menu