Prowadzi w tym semestrze
Programowanie obiektowe

Research interest

  • Machine Learning,
  • Computer Vision,
  • Unsupervised Anomaly Detection,
  • Semantic Segmentation,
  • Data Science in Agriculture,
  • Remote Sensing.

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021

poniedziałek 15:00 - 16:00
Konsultacje będą odbywać się na platformie MS Teams.
Proszę o zapowiadanie chęci uczestnictwa w konsultacjach poprzez kontakt e-mail wraz z krótkim opisem tematu spotkania.

today
Rozkład zajęć
  • Wtorek
  • Programowanie obiektowe D-20: 912 | 17.05—18.45
menu