Piotr.sobolewski
dr inż.

Piotr Sobolewski


Zespół Uczenia Maszynowego

Prowadzi w tym semestrze
Projektowanie gier komputer. 2

info Koło naukowe twórców gier TK Games serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematem tworzenia gier - programowanie, grafika, dźwięk, game design, produkcja, a nawet marketing to obszary, w którzych uczymy każdego - od zera do bohatera! :)

Obszary badań

Obecnie koncentruję się na innwoacyjnych mechanikach i systemach w grach komputerowych, UX gier mobilnych oraz połączeniu psychologii i sztucznej inteligencji w obszarze najbardziej zaawasowanej formy sztuki, czyli gier cyfrowych. Badania prowadzę zarówno na uczelni, jak również poza nią.

Na doktoracie zajmowałem się statystycznymi metodami detekcji zmian modelu klasyfikacji (ang. concept drift) w uczeniu maszyn. Jest to stosunkowo młody obszar w ramach sztucznej inteligencji w informatyce. Rozwinąłem autorski algorytm Simulated Concept Recurrence, który mam nadzieję otworzy nowe perspektywy w tworzeniu algorytmów klasyfikacji i detekcji dla środowisk, w których występuje zjawisko concept drift.

Dydaktyka i działalność na uczelni

Prowadzę wykład i laboratoria z Projektowania Gier Komputerowych 1 i 2 oraz opracowuję karty przedmiotów dla innych kursów związanych z tworzeniem gier. Jestem opiekunem naukowym koła naukowego Tk Games, uczącego tworzyć gry komputerowe i na urządzenia mobilne od podstaw.

today
Rozkład zajęć
  • Czwartek
  • Projektowanie gier komputer. 2 C-1: sala wirtualna | 12.15—15.00 | TN
  • Projektowanie gier komputer. 2 C-1: sala wirtualna | 12.15—15.00 | TP
  • Projektowanie gier komputer. 2 C-1: sala wirtualna | 15.15—16.55
  • Projektowanie gier komputer. 2 C-1: sala wirtualna | 17.05—19.40 | TP
menu