Pawel zyblewski
mgr inż.

Paweł Zyblewski


Zespół Uczenia Maszynowego

Zainteresowania badawcze
Machine Learning
Classifier Ensemble
Dynamic Classifier Selection
Data Stream Mining
Imbalanced Data

Prowadzi w tym semestrze
Zastosowania inform. w medyc
Projektowanie syst. int. i mob
Uczenie maszynowe

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021
 • - środa 15-18
 • - piątek 12-15

Konsultacje odbywają się na platformie MS Teams. Chęć przybycia należy zadeklarować co najmniej dzień wcześniej.


Research interests
 • - Machine Learning
 • - Pattern Recognition
 • - Classifier Ensemble
 • - Dynamic Classifier Selection
 • - Data Stream Mining
 • - Imbalanced Data Classification

Profiles

Google Scholar
ResearchGate
ORCID


Nagrody i wyróżnienia
 • - Wyróżnienie w programie Secundus za sumę wartości punktowych w publikacjach za rok 2020
 • - Wyróżnienie w programie Primus dla autorów wybitnych publikacji naukowych za okres 01.01.20-31.05.21
 • - Nagroda JM Rektora za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2019/2020

today
Rozkład zajęć
 • Poniedziałek
 • Uczenie maszynowe C-16: P2.9 | 11.15—13.00
 • Uczenie maszynowe C-16: P2.9 | 15.15—16.55
 • Zastosowania inform. w medyc C-16: P2.4 | 17.05—18.45 | TN
 • Zastosowania inform. w medyc C-16: D1.2 | 17.05—18.45 | TP
 • Środa
 • Zastosowania inform. w medyc C-1: sala wirtualna | 13.15—15.00 | TP
 • Czwartek
 • Zastosowania inform. w medyc C-16: P2.4 | 13.15—15.00 | TN
 • Zastosowania inform. w medyc C-16: D1.2 | 15.15—16.55 | TP
 • Zastosowania inform. w medyc C-16: D1.2 | 15.15—16.55 | TN
 • Projektowanie syst. int. i mob C-16: P2.9 | 17.05—18.45 | TP
 • Projektowanie syst. int. i mob C-16: P2.9 | 17.05—18.45 | TN

bookmark
Wybrane publikacje

menu