add

IMT

Systemy Informatyki w Medycynie

Marek.kurzynski opiekun specjalności prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński

Unikalna specjalność Systemy informatyki w medycynie powstała jako odpowiedź na wyzwania współczesnej cywilizacji związane z powszechnym zjawiskiem starzenia się społeczeństw, wzrastającą liczbą osób niepełnosprawnych (spowodowaną np. wypadkami komunikacyjnymi) oraz ze wzrostem zainteresowania działaniami prozdrowotnymi i dbałością o własne zdrowie. Zjawiska te już powodują zauważalne zwiększenie zapotrzebowania na zaawansowane usługi medyczne, których istotnym czynnikiem jest zaangażowanie narzędzi i metod (tele)informatycznych, i – jak wynika z długoterminowych prognoz oraz z analiz rynku usług medycznych w krajach wysokorozwiniętych – trend ten będzie się coraz bardziej nasilał.

Sylwetka absolwenta

.

Kursy specjalnościowe

.

Struktura programu nauczania

Studia inżynierskie

Studia magisterskie

menu