dns

ISK

Systemy i Sieci Komputerowe

Andrzej.kasprzak opiekun specjalności prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak

Absolwent specjalności Systemy i sieci komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych. Posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w programowaniu.

Sylwetka absolwenta

Studia inżynierskie

Absolwent studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) specjalności Systemy i Sieci Komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych. Posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w programowaniu. W szczególności ma wiedzę i umiejętności z zakresu:

► Budowy, eksploatacji i projektowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych.
► Projektowania systemów internetowych i mobilnych.
► Technik projektowania systemów komputerowych.
► Projektowania i eksploatacji baz danych, internetowych baz danych.
► Projektowania i eksploatacji dedykowanych systemów informatycznych.

Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi uczestnictwo w realizacji zadań projektowych wymagających pracy zespołowej. Studenci nabywają praktycznych umiejętności podczas praktyki zawodowej i często poprzez współpracę z przyszłym pracodawcą (krajowym lub zagranicznym) już w trakcie studiów. Dobre przygotowanie teoretyczne, zdobyte doświadczenie i umiejętności praktyczne jak również znajomość języków obcych, pozwalają absolwentom łatwo dostosować się do potrzeb rynku pracy oraz na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

► Projektant oprogramowania.
► Lider projektów informatycznych.
► Administrator systemów.
► Projektant i administrator sieci komputerowych.
► Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Studia magisterskie

Absolwent studiów drugiego stopnia (magisterskich) specjalności Systemy i Sieci Komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania zaawansowanych problemów informatycznych. Potrafi szybko adaptować się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. W szczególności ma wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

► Modelowania i analizy systemów informatycznych.
► Zastosowań informatyki w gospodarce i medycynie.
► Projektowania systemów e-business.
► Projektowania systemów wspomagania decyzji.
► Projektowania internetowych systemów bazodanowych.
► Projektowania gier komputerowych dla platform stacjonarnych i mobilnych.
► Administrowania systemami sieciowymi.
► Zarządzania informacją i pamięciami masowymi.
► Wykorzystania platform programowo sprzętowych do zastosowań biznesowych.

Absolwent potrafi zastosować techniki symulacyjne i optymalizacyjne na potrzeby systemów i sieci komputerowych. Uzyskane kompetencje takie jak kreatywność, systematyczność, umiejętność pracy w grupie ułatwiają absolwentowi uczestnictwo w realizacji złożonych przedsięwzięć, wymagających pracy zespołowej. Uzyskana wiedza teoretyczna, umiejętności nabyte dzięki dobrze wyposażonym laboratoriom i dostępowi do nowoczesnego sprzętu komputerowego i sieciowego oraz narzędzi projektowych pozwalają absolwentom łatwo dostosować się do potrzeb rynku pracy i znaleźć ciekawą, dobrze płatną pracę, jako:

► Kierownik projektów informatycznych.
► Projektant i administrator złożonych systemów i sieci komputerowych.
► Analityk i projektant systemów informatycznych.
► Projektant i administrator systemów klasy Business Intelligence.
► Pracownik naukowo-badawczy w ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych.

Studenci często rozpoczynają współpracę z potencjalnymi pracodawcami już w trakcie studiów, dzięki czemu zdobywają dodatkowe doświadczenia praktyczne.

Kursy specjalnościowe

Studia inżynierskie

Studia na specjalności obejmują uczestnictwo w kursach przemysłowych, oferowanych w ramach programu studiów, opracowanych przy współpracy z potentatami na rynku IT:

► Cisco Systems (Akademia Cisco: kurs Introduction to Networks – 1 semestr programu CCNA Routing & Switching).
► Cisco Systems (Akademia Cisco: kurs Routing and Switching Essentials – 2 semestr programu CCNA Routing & Switching).

W skład oferty programowej specjalności wchodzą nowatorskie kursy z zakresu projektowania gier na platformy komputerowe i urządzenia mobilne oraz grywalizacji, czyli zastosowań mechanizmów gier na polach biznesu, edukacji i rozwoju.
Studenci mają również możliwość udziału w projektach studenckich oraz odbywania praktyk (często kończących się podjęciem stałej pracy) u czołowych producentów i usługodawców branży informatycznej, między innymi:

► Capgemini Software Solutions Center
► IBM
► Microsens
► Nokia
► Volvo IT

Wybór specjalności Systemy i Sieci Komputerowe stwarza doskonałą okazję do udziału w licznych programach międzynarodowej wymiany studenckiej, konferencjach naukowych (w tym konferencjach studenckich) oraz działalności w studenckich kołach naukowych działających pod opieką pracowników Katedry.

Studia magisterskie

W ramach programu studiów specjalności Systemy i Sieci Komputerowe studenci uczestniczą w unikalnych kursach przemysłowych opracowanych przy współpracy z potentatami rynku IT:

► EMC (kurs Information Storage and Management prowadzony w ramach EMC Academic Alliance).
► Cisco Systems (Akademia Cisco: kurs Scaling Networks – 3 semestr programu CCNA Routing & Switching).
► IBM (kurs z zakresu technologii IBM Power Systems).
► Microsoft (kurs z zakresu systemów Windows Server).

W skład oferty programowej specjalności wchodzą również nowatorskie kursy z tematyki Big Data oraz zastosowań metod sztucznej inteligencji w projektowaniu gier komputerowych.

Studenci mają możliwość udziału w projektach, odbywania praktyk oraz prowadzenia badań w ramach prac dyplomowych (często kończących się podjęciem stałej pracy) u czołowych producentów i usługodawców branży informatycznej, między innymi:

► Capgemini Software Solutions Center
► IBM
► Microsens
► Nokia
► Volvo IT

Struktura programu nauczania

Studia inżynierskie

Isk i godzinowa Isk i punktowa

Studia magisterskie

Isk ii godzinowa Isk ii punktowa
menu