Zespół Inteligencji Obliczeniowej i Informatyki Medycznej
Katedry Systemów i Sieci Komputerowych

O zespole

Tematyka badawcza

Metody i algorytmy podejmowania decyzji w warunkach niepewności (modele probabilistyczne, rozmyte, przybliżone, hybrydowe), metody i algorytmy rozpoznawania, systemy wieloklasyfikatorowe.
Metody analizy, przetwarzania i interpretacji biosygnałów (EKG, EMG, MMG, EEG) – zastosowanie w diagnostyce oraz do budowy interfejsów człowiek-maszyna
Systemy komputerowe w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem technik i metod  przetwarzania informacji medycznych, systemy telemedyczne,
Cyfrowe przetwarzanie i analiza obrazów biomedycznych,  analiza obrazów na dużą skalę, akceleracja obliczeń naukowych na kartach GPU,  symulacje biomedyczne
Metody uczenia nienadzorowanego - wielowymiarowa analiza skupień
Statystyczne i rozmyte metody analizy i interpretacji danych

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński
Dr inż. Jacek Cichosz
Dr inż. Edward Puchała
Dr inż. Andrzej Żołnierek

Zakończone przewody doktorskie

Dr inż. Mariusz Topolski (PWSZ w Legnicy)
Dr inż. Aleksander Rewak (Polifarb Wrocław – stanowisko kierownicze)
Dr inż. Tomasz Wołoszyński (Australia, Perth, The University of Western Australia)

Wybrane publikacje

Wojtczak P., Amaral T., Dias O., Wołczowski A. Kurzyński M., Hand movement recognition based on biosignal analysis. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 22 (2009),  608-615 (IF – 1.844)
Wołczowski A. Kurzyński M., Human –machine interface in bio-prosthesis control using EMG signal classification, Expert Systems, 27 (2010),  53-70 (IF – 0.684)
T. Woloszyński, M. Kurzyński, A Probabilistic Model of Classifier Competence for Dynamic Ensemble Selection,  Pattern Recognition, 44 (2011), 2656-2668, (IF-3.172)
T. Woloszyński, M.Kurzyński, P. Podsiadło, G. Stachowiak, A Measure of Competence Based on Random Classification for Dynamic Ensemble Selection, Information Fusion, 13 (2012), 207-213 (IF – 2.164)
Tomasz Woloszynski, Pawel Podsiadlo, Gwidon Stachowiak, and Marek Kurzynski. A signature dissimilarity measure for trabecular bone texture in knee radiographs. Medical Physics, 37 (2010), 2030–2042 (IF – 2.830)
Tomasz Woloszynski, Pawel Podsiadlo, Gwidon Stachowiak, Marek Kurzynski, L Stefan Lohmander, and Martin Englund. Prediction of Progression of Radiographic Knee Osteoarthritis Using Tibial Trabecular Bone Texture. Arthritis & Rheumatism, 64 (2012), 688 - 695 (IF – 7.866)
Tomasz Woloszynski, Pawel Podsiadlo, Gwidon Stachowiak, and Marek Kurzynski. A dissimilarity based multiple classifier system for trabecular bone texture in detection and prediction of progression of knee osteoarthritis. Journal Engineering in Medicine, 226 (2012), 887-894 (IF – 0.951)
Bujnowska-Fedak Maria, Puchała Edward, Steciwko Andrzej, The impact of tele-home care on health status and quality of life among patients with diabetes in a primary care setting in Poland. Telemedicine Journal and e-Health, 17 (2011), 153-163 (IF - 1.416)
Kazanowska B., Jeleń M., Reich A., Tarnawski W. , Chybicka A., The role of nuclear morphometry in prediction of prognosis for rhabdomyosarcoma in children., Histopathology, 45 (2004),  352-359 (IF –  2.955)
Wojciech Tarnawski, Vartan Kurtcuoglu, Paweł Lorek, Marcin Bodych, Monika Muszkieta, Łukasz Piwowar, Jan Rotter, Dimos Poulikakos, Michał Majkowski and Aldo Ferrari , A robust algorithm for segmenting and tracking clustered cells in time-lapse fluorescent microscopy, IEEE Transactions on Information Technology in BioMedicine, 2012 (IF – 1.676)
Szynglarewicz Bartłomiej, Matkowski Rafał, Kasprzak Piotr, Forgacz Józef, Żołnierek Andrzej, Hałoń Agnieszka, Kornafel Jan, Pain experienced by patients during minimal-invasive ultrasound-guided breast biopsy : vacuum-assisted vs core-needle procedure, European Journal of Surgical Oncology, 37 (2011), 398-403 (IF - 2.772)
Matkowski Rafał, Szelachowska Jolanta, Żołnierek Andrzej, Kornafel Jan, Gisterek Iwona, Hałoń Agnieszka, Łacko Aleksandra, Szewczyk Krzysztof, Staszek Urszula, Pudełko Marek, Szynglarewicz Bartłomiej, The prognostic role of tumor-infiltrating CD4 and CD8 T lymphocytes in breast cancer. Anticancer Research, 29 (2009), 2445-2451 (IF - 1.428)

Projekty

Grant badawczo-rozwojowy MNiSzW: Telemetryczny system wczesnego ostrzegania dla oddziałów szpitalnych (projekt badawczo-rozwojowy, 2008 – 2010) – projekt realizowany we współpracy z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu i Akademią Medyczną we Wrocławiu
Grant badawczy własny NCN: System sterowania bioprotezą dłoni oparty na zaawansowanej analizie biosygnałów i sprzężeniu zwrotnym z układu sensorycznego protezy (2011 – 2014)
Grant badawczy własny NCN: Wpływ mentalnego i komputerowo-wspomaganego treningu ruchów sięgania i chwytania na procesy sterowania ruchem u osób z wrodzonym brakiem kończyn  (2012 – 2015) – projekt realizowany we współpracy z AWF Wrocław i Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Grant badawczy własny MNiSW: Cyfrowe przetwarzanie i analiza obrazów w zadaniach komputerowo wspomaganej endoskopii kontaktowej oraz analizie histopatologicznej dla potrzeb diagnostyki  laboratoryjnej (2005-2007)
Grant badawczy w ramach Polsko-Singapurskiej współpracy badawczej: Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines (2011)
Grant badawczy własny KBN: System usług telemedycznych  na potrzeby praktyk lekarzy rodzinnych (2002 – 2004)