PGTP
Innowacyjne urządzenie diagnostyczne do pomiaru grubości taśm przenośnikowych w ruchu wykorzystywanych w transporcie poziomym
Kierowniczka dr inż. Agata Kirjanów-Błażej Kierowniczka A. Kirjanów-Błażej
2020-03-012022-03-01
PROJEKT NIEAKTYWNY

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego urządzenia do pomiaru grubości oraz oceny zmian profilu poprzecznego i wzdłużnego taśm przenośnikowych stosowanych w górnictwie oraz przemyśle stosującym taśmy przenośnikowe do transportu. Projekt obejmuje powstanie wersji laboratoryjnej urządzenia a na jej podstawie końcowej wersji przemysłowej do testowania w kopalni odkrywkowej. Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych i pomyślnie zakończonego pierwszego etapu zostanie wykonana wersja przemysłowa uwzględniająca potrzeby użytkownika.

Pomiar będzie realizowany w sposób ciągły wzdłuż osi taśmy. Grubość taśmy będzie mierzona na płaskim odcinku w trakcie pracy przenośnika. Rozwiązanie będzie mogło być stosowane na każdym typie taśm stosowanych w górnictwie oraz przemyśle.