Department of Systems and Computer Networks

Department of Systems and Computer Networks

Department of Systems and Computer Networks belongs the Faculty of Electronics, Wroclaw University of Technology. Since the start in 1998, prof Andrzej Kasprzak is the head of the department.

Ogłoszenie o pracę
January 24, 2018 11:58
Grant - prof. Robert Burduk
November 17, 2017 16:34
Tytuł profesorski dla Krzysztofa Walkowiaka
October 11, 2017 19:04
News archive
Grupowe

Prl

History

Katedra Systemów i Sieci Komputerowych powstała w 2002 roku na podstawie uchwały Senatu Politechniki Wrocławskiej i decyzji Rektora. Przekształcono wówczas Wydziałowy Zakład Systemów i Sieci Komputerowych w Katedrę o tej samej nazwie, co zostało spowodowane rozwojem i dotychczasowymi osiągnięciami Zakładu Wydziałowego. Kierownikiem Katedry (wcześniej Zakładu) został prof. Andrzej Kasprzak. Wydziałowy Zakład Systemów i Sieci Komputerowych został powołany 1 kwietnia 1998 roku na Wydziale Elektroniki. Powstanie Zakładu było następstwem zmian organizacyjnych na Politechnice Wrocławskiej, mających na celu ustalenie przejrzystej struktury wydziałowej. Międzywydziałowy Instytut Sterowania i Techniki Systemów (I-17) został podzielony, na podstawie deklaracji pracowników, na dwie jednostki organizacyjne przyporządkowane do dwóch wydziałów: Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Wydziału Elektroniki.

Present

Our group is performing fundamental and applied research on computer systems and computer networks, more specifically with the focus on: (1) Data Analysis and Machine Learning, (2) Optimization of Computer Networks. The Department of Systems and Computer Networks provides courses of bachelor’s degree studies (first-cycle degree programme) and master’s degree studies (second-cycle degree programme) in the area of Computer Science and Teleinformatics. Moreover, a English master’s degree studies named Advanced Informatics and Control in cooperation with Coventry University is offered.

C16
menu