Katedra Systemów i Sieci Komputerowych

Katedra Systemów i Sieci Komputerowych jest samodzielną jednostką funkcjonującą na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej.

Została utworzona w 2002 roku na podstawie uchwały Senatu Politechniki Wrocławskiej i decyzji Rektora, którzy podjęli decyzję o przekształceniu Wydziałowego Zakładu Systemów i Sieci Komputerowych w Katedrę o tej samej nazwie. Od początku istnienia Katedra kierowana była przez prof. Andrzeja Kasprzaka, od 2019 roku kierownikiem Katedry jest Prof. Michał Woźniak.

explainable ai network optimization optical networks spectrally-spatially flexible optical networks high performance computing dynamic routing deep learning lifelong learning automatic music transcription generative adversarial networks neural network architectures machine learning natural language engineering classification imbalanced stream data ensemble learning one-class classification computer vision remote sensing semi-supervised and unsupervised anomaly detection instance and semantic segmentation precision agriculture data streams concept drift detectors regularization methods pattern classification feature extraction and selection data mining multidimensional data analysis pattern recognition hyperspectral image processing networks routing imbalanced data classification multi-objective optimization classifier ensemble data stream classification networks, routing dynamic classifier selection data stream mining imbalanced data

Aktualności

Nowy pracownik Działu Technicznego

Na początku stycznia nasza Katedra zyskała nowego pracownika Działu Technicznego.

Życzenia świąteczne od kierownictwa katedry

Z okazji zbliżających się świąt, kierownictwo katedry przekazuje wszystkim serdeczne życzenia.

Nasi pracownicy w Radzie Wydziału

Komisja Wyborcza poinformowała o zakończeniu wyborów do Rady Wydziału. Wśród członków znalazło się czterech pracowników naszej katedry. #grzybowski #kmiecik #markowski #ryba

Nowy pracownik Działu Technicznego

Na początku grudnia nasza Katedra zyskała nowego pracownika Działu Technicznego.

Dział Techniczny KSSK poszukuje pracownika

Poszukiwana jest osoba do pracy w wymiarze 3/4 etatu w Dziale Technicznym Katedry Systemów i Sieci Komputerowych. Zgłoszenia wysyłać można do 7 listopada.

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jędrzeja Biedrzyckiego

Obrona pracy mgr. inż. Jędrzeja Biedrzyckiego odbędzie się 16 listopada 2021 roku o godzinie 10.00 za pośrednictwem platformy Zoom. #biedrzycki

Czym się zajmujemy?

Aktualnie prace badawcze pracowników Katedry skupiają się na problemach związanych z budową komputerowych systemów wspomagania decyzji, optymalizacją oraz projektowaniem złożonych systemów teleinformatycznych.

Bogata oferta dla gospodarki obejmuje: opracowanie ekspertyz, wykonanie i nadzorowanie projektów systemów i sieci komputerowych, projekty zastosowania zaawansowanych metod analizy danych biznesowych, sporządzanie dokumentów przetargowych, w tym analiz przedwdrożeniowych.

Katedra prowadzi na studiach inżynierskich i magisterskich specjalności na kierunkach Informatyka (ISK, IMT, AIC, SI) oraz Teleinformatyka. Na szczególną uwagę zasługują studia magisterskie prowadzone w języku angielskim na specjalności AIC prowadzone we ścisłej współpracy z Coventry University.

Zespoły naukowe

Prace badawcze pracowników Katedry skupiają się na problemach związanych z budową komputerowych systemów wspomagania decyzji, optymalizacją oraz projektowaniem złożonych systemów teleinformatycznych, analizie danych, uczeniu maszyn oraz optymalizacji sieci komputerowych.

Zespół Uczenia Maszynowego

neural network architectures machine learning classification ensemble learning data streams pattern recognition multi-objective optimization classifier ensemble data stream mining imbalanced data
Odwiedź ZUM

Zespół Sieci Komputerowych

machine learning
Odwiedź ZSK

Zespół Zaawansowanych Metod Analizy Danych

Odwiedź ZZMAD

Zespół Inteligencji Obliczeniowej i Informatyki Medycznej

Odwiedź ZIOIIM

Zespół Integracji Systemów Komputerowych

Odwiedź ZISK

Projekty badawcze

Pracownicy katedry kierują lub kierowali 13 projektami finansowanymi ze środków NCN i NCBiR. Poniżej znajduje się lista projektów aktualnie realizowanych przez zespół KSSK

Oprogramowanie

Na naszej organizacji w serwisie Github znajduje się obecnie 30 publicznych repozytoriów, w których znajduje się opracowane przez nas oprogramowanie naukowe, kody dedykowane konkretnym publikacjom i małe narzędzia badawcze. Poniżej znajduje się kilka wybranych przez nas projektów.

stream-learn

The stream-learn is an open-source Python library for difficult data stream analysis.

benchmark_datasets

Sample datasets with basic experiment and analysis.

Specjalności dydaktyczne

Katedra oferuje specjalności dydaktyczne na kierunkach Informatyka oraz Teleinformatyka – dzięki praktycznemu kształceniu umiejętności, absolwenci prowadzonych specjalności są poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy, gdyż posiadają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umożliwiającą rozwiązywanie nietypowych problemów.

Projektowanie Systemów Teleinformatycznych

Odwiedź TIP

Advanced Informatics and Control

Odwiedź AIC

Systemy i Sieci Komputerowe

Odwiedź ISK

Systemy Informatyki w Medycynie

Odwiedź IMT

Historia

W roku 2022 Katedra będzie obchodzić dwudziestolecie istnienia.

Katedra Systemów i Sieci Komputerowych powstała w 2002 roku na podstawie uchwały Senatu Politechniki Wrocławskiej i decyzji Rektora. Przekształcono wówczas Wydziałowy Zakład Systemów i Sieci Komputerowych w Katedrę o tej samej nazwie, co zostało spowodowane rozwojem i dotychczasowymi osiągnięciami Zakładu Wydziałowego.

Kierownikiem Katedry (wcześniej Zakładu) został prof. Andrzej Kasprzak. Wydziałowy Zakład Systemów i Sieci Komputerowych został powołany 1 kwietnia 1998 roku na Wydziale Elektroniki. Powstanie Zakładu było następstwem zmian organizacyjnych na Politechnice Wrocławskiej, mających na celu ustalenie przejrzystej struktury wydziałowej.

Międzywydziałowy Instytut Sterowania i Techniki Systemów (I-17) został podzielony, na podstawie deklaracji pracowników, na dwie jednostki organizacyjne przyporządkowane do dwóch wydziałów: Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Wydziału Elektroniki.

1998

1 kwietnia 1998

Powołanie na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Wydziałowego Zakładu Systemów i Sieci Komputerowych, pod kierownictwem prof. Andrzeja Kasprzaka.

2002

Październik 2002

Uchwała Senatu PWr o przekształceniu Wydziałowego Zakładu Systemów i Sieci Komputerowych w Katedrę o tej samej nazwie.

2019

1 października 2019

Prof. Michał Woźniak zostaje kierownikiem Katedry.

2021

15 września 2021

Katedra wchodzi w skład nowopowstałego Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.

Dziś

Kontakt

Katedra prowadzi swoje prace w budynkach C-3, C-4 i C-16 Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, a jej sekretariat znajduje się w p. 16/17, bud. C-3.

Katedra Systemów i Sieci Komputerowych
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Sekretariat Katedry, p. 16/17 (C-3)
E-mail: kssk@pwr.edu.pl
Tel.: +48 71 320 2992