Zespół Zaawansowanych Metod Analizy Danych
Katedry Systemów i Sieci Komputerowych
machine learning natural language engineering computer vision remote sensing semi-supervised and unsupervised anomaly detection instance and semantic segmentation precision agriculture

Aktualności

Profesura dla naszego pracownika, Roberta Burduka

13 grudnia 2023 r. Prezydent RP nadał dr. hab. inż. Robertowi Burdukowi tytuł profesora. #burduk #zzmad

Stypendium Prezydenta Wrocławia dla mgr. inż. Pawła Majewskiego

Nasz doktorant, mgr. inż. Paweł Majewski, zdobył stypendium Prezydenta Wrocławia. #majewski #zzmad

Projekt realizowany w ramach Programu krajowego NCBR - LIDER edycja X

Projekt pod tytułem Innowacyjne urządzenie diagnostyczne do pomiaru grubości taśm przenośnikowych w ruchu wykorzystywanych w transporcie poziomym realizowany jest w ramach Programu krajowego LIDER edycja X. #zzmad #kirjanow