Konsultacje:

Konsultacje odbywają się na platformie MS Teams. Proszę o zapowiedzenie obecności dzień wcześniej wraz z krótkim opisem tematu, którego będą dotyczyć. Terminy: poniedziałek 13-15; czwartek 15-17.

Zainteresowania badawcze:

pattern recognition data streams hyperspectral image processing

Kierownik projektu:

Zaangażowany w projektach:

O pracowniku

Urodził się w Świnoujściu. W latach 2008-2013 studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka, specjalizacja Systemy i Sieci Komputerowe. W dniu 1 lutego 2014 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (z wyróżnieniem). W dniu 1 października 2017 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.

Tematyka prac magisterskich

  • Przetwarzanie niezbalansowanych strumieni danych.
  • Detekcja źródeł dezinformacji.
  • Klasyfikacja danych nadwidmowych.

Aktualności

Projekt w ramach konkursu Infostrateg I

Informujemy, że projekt SWAROG otrzymał finansowanie NCBiR. #zum #swarog #ksieniewicz

dr inż. Paweł Ksieniewicz oraz mgr inż. Paweł Zyblewski laureatami programu Secundus

Poznaliśmy nazwiska młodych naukowców wyróżnionych w tegorocznej edycji programu Secundus. Podobnie jak w roku ubiegłym, w gronie laureatów znajdują się pracownicy naszej Katedry.  #zum #ksieniewicz #zyblewski