Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla dr inż. Pawła Ksieniewicza
17/01/2023
#ksieniewicz

Dr inż. Paweł Ksieniewicz został nagrodzony Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców. Przyznaje je zespół złożony z ekspertów reprezentujących wszystkie 47 dyscyplin naukowych na podstawie wniosków zawierających informacje o wszystkich publikacjach, konferencjach, projektach badawczych, stażach i innych osiągnięciach naukowca. Więcej informacji o kryteriach i innych nagrodzonych znaleźć można na stronie ministerstwa.