school

Dydaktyka

Studia doktoranckie, staże zagraniczne, kształcenie w języku angielskim, wykłady naukowców z zagranicy, trzy specjalności Informatyki, specjalność Teleinformatyki, współpraca z IBM, EMC, CISCO, Microsoft.

Katedra oferuje specjalności dydaktyczne na kierunkach Informatyka oraz Teleinformatyka – dzięki praktycznemu kształceniu umiejętności, absolwenci prowadzonych specjalności są poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy, gdyż posiadają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umożliwiającą rozwiązywanie nietypowych problemów.

Po reformie wprowadzonej na uczelniach w 2007 roku, kształcenie odbywa się na trzech stopniach obejmujących w trybie stacjonarnym studia inżynierskie (siedem semestrów), studia magisterskie (trzy semestry) oraz studia doktoranckie (trzy-czteroletnie), natomiast w trybie niestacjonarnym studia inżynierskie (osiem semestrów) oraz studia magisterskie (cztery semestry)


settings_ethernet

Projektowanie Systemów Teleinformatycznych

Projektowanie Systemów Teleinformatycznych

Kw 2019 5 opiekun Krzysztof Walkowiak

settings_ethernet

Advanced Informatics and Control

Advanced Informatics and Control

Img 2694 small opiekun Michał Woźniak

add

Systemy Informatyki w Medycynie

Systemy Informatyki w Medycynie

Img 0477 opiekun Robert Burduk

dns

Systemy i Sieci Komputerowe

Systemy i Sieci Komputerowe

Andrzej.kasprzak opiekun Andrzej Kasprzak

W zakresie oferty programowej Katedry dla studentów na szczególną uwagę zasługują zajęcia praktyczne

Ibm Z wykorzystaniem posiadanego i rozwijanego systemu Power firmy IBM (tzw. i-series).
Cisco Z użyciem sprzętu sieciowego firmy CISCO, umożliwiające uzyskanie stosownych certyfikatów
Microsoft W ramach współpracy z Microsoft w zakresie projektowania systemów bazodanowych i hurtowni danych.
W których studenci mogą uzyskać certyfikat EMC ProvenProfessional – Information Storage Associate.
Wykłady i zajęcia projektowe z problematyki Projekt Management.

menu