Zespół Sieci Komputerowych
Katedry Systemów i Sieci Komputerowych
networks routing machine learning network optimization optical networks spectrally-spatially flexible optical networks high performance computing dynamic routing

O zespole

Tematyka badawcza:

 • modelowanie i optymalizacja sieci teleinformatycznych.
 • sieci optyczne.
 • sieci zorientowane na treść.
 • przeżywalności sieci teleinformatycznych .

Najważniejsze nagrody:

 • Best Paper Award of RNDM 2015: nagroda za najlepsza prace podczas konferencji RNDM 2015 (Monachium Niemcy), nagrodzona praca: R. Goscień, K. Walkowiak “Comparison of Different Data Center Location Policies in Survivable Elastic Optical Networks”.
 • Fabio Neri Best Paper Award 2014 in Elsevier Journal of Optical Switching and Networking: nagroda za najlepszą pracę w czasopiśmie OSN w roku 2014, nagrodzona praca: K. Walkowiak, M. Klinkowski, B. Rabiega, R. Goścień “Routing and Spectrum Allocation Algorithms for Elastic Optical Networks with Dedicated Path Protection”.
 • Best Paper Award of AP2PS 2010: nagroda za najlepszą prace podczas konferencji AP23PS 2010 (Florencja, Włochy), nagrodzona praca: M. Kucharzak, K. Walkowiak “Optimization of Flows in Level-Constrained Multiple Trees for P2P Multicast System”.
 • Best Paper Award of DRCN 2009: nagroda za najlepsza prace podczas konferencji DRCN 2019 (Waszyngton, USA), nagrodzona praca: K. Walkowiak “Survivability of P2P Multicasting”.

Uczestnictwo w projektach badawczych:

 • * 2018-2021: “Optimization of cognitive optical networks”, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Polska.
 • * 2017-2018: "Cross-Stratum Optimization for Provisioning of Cloud Data Center Services", źrodło finansowania: Narodowe Centrum nauki, Polska.
 • * 2016-2020: COST Action CA15127 “RECODIS - Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures”, źrodło finansowania: Unia Europejska w ramach programu Horyzont 2020.
 • * 2016-2019: “Advanced methods for optimization of optical networks with spatial flexibility”, źrodło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Polska.
 • * 2016-2018: "Optimization of survivable elastic optical networks using column generation technique", źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Polska
 • * 2014-2017: “Compound data stream classification methods based on unsupervised and active learning”, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Polska.
 • * 2013-2016: “Algorithms for optimization of routing and spectrum allocation in content oriented elastic optical networks”, źrodło finansowania: Narodowe centrum Nauki, Polska.
 • * 2013-2016: “ENGINE – European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement”, źródło finansowania: Unia Europejska w ramach siódmego programu ramowego FP7
 • * 2008-2012: “Algorithms for Optimization of Flows and Channel Capacity in Network Distributed Systems”, źrodło finansowania: Ministesrtwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska.
 • * 2010-2013: “Computer pattern recognition and data mining methods for distributed computing systems”, źrodło finansowania: Ministesrtwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska
 • * 2011-2014: “Methods for design of complex computer structures for decision making systems”, źrodło finansowania: Ministesrtwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska
 • * 2007-2013: “WROVASC – Integrated Center of Cardiovascular Medicine”, źródło finansowania: Program Innowacyjna Gospodarka 1.1.2.
 • * 2006-2009: “Computer methods of information fusion for pattern recognition and data mining tasks”, źrodło finansowania: Ministesrtwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska
 • * 2005-2008: “Algorithms for Optimization of Flows, Topology and Resource Allocation in Wide Area Networks”, źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki, Polska.

Współpracujące ośrodki badawcze:

 • Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (Warszawa, Polska).
 • Politechnika Gdańska, Katedra Teleinformatyki (Gdańsk, Polska) .
 • KTH Royal Institute of Technology, Optical Networks Lab (Sztokholm, Szwecja).
 • Politecnico di Milano, Department of Electronics and Information(Mediolan, Włochy).
 • Universitat Politècnica de Catalunya, Department of Computer Architecture (Barcelona, Katalonia, Hiszpania).
 • University of Granada, Department Computer Science and Artificial Intelligence (Granada, Hiszpania).
 • Virginia Commonwealth University, Department of Computer Science (Richmond, VA, USA).

Wybrane publikacje

Aktualności

dr inż. Róża Goścień została powołana do Academii Iuvenum

Poznaliśmy nazwiska osób, które od 1 października rozpoczną swoją przygodę z elitarnąAcademią Iuvenum (AI). #zsk #goscien

Prestiżowe stypendium dla dr. inż. Róży Goścień

Dr inż. Róża Goścień otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. #zsk #goscien

dr inż. Róża Goścień otrzymała Stypendium START FNP

Dr inż. Róża Goścień otrzymała stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na rok 2019. #zsk #goscien

Nowym dziekanem Szkoły Doktorskiej PWr został Prof. Krzysztof Walkowiak

Decyzją rektora elekta prof. Arkadiusza Wójsa od 1 września 2020 roku funkcję dziekana Szkoły Doktorskiej PWr będzie sprawował prof. Krzysztof Walkowiak. #zsk #walkowiak

Kolejne granty OPUS dla naszej Katedry

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów kolejnej edycji konkursu Opus. #zum #zsk #wozniak #walkowiak

Grant SONATA dla naszej Katedry

Dr inż. Róża Goścień otrzymała grant w ramach programu SONATA Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego "Optymalizacja szkieletowych sieci optycznych z wykorzystaniem narzędzi modelowania i predykcji ruchu sieciowego". #zsk #tmod