group_work

Zespół Sieci Komputerowych

Tematyka badawcza:

 • modelowanie i optymalizacja sieci teleinformatycznych.
 • sieci optyczne.
 • sieci zorientowane na treść.
 • przeżywalności sieci teleinformatycznych .

Najważniejsze nagrody:

 • Best Paper Award of RNDM 2015: nagroda za najlepsza prace podczas konferencji RNDM 2015 (Monachium Niemcy), nagrodzona praca: R. Goscień, K. Walkowiak “Comparison of Different Data Center Location Policies in Survivable Elastic Optical Networks”.
 • Fabio Neri Best Paper Award 2014 in Elsevier Journal of Optical Switching and Networking: nagroda za najlepszą pracę w czasopiśmie OSN w roku 2014, nagrodzona praca: K. Walkowiak, M. Klinkowski, B. Rabiega, R. Goścień “Routing and Spectrum Allocation Algorithms for Elastic Optical Networks with Dedicated Path Protection”.
 • Best Paper Award of AP2PS 2010: nagroda za najlepszą prace podczas konferencji AP23PS 2010 (Florencja, Włochy), nagrodzona praca: M. Kucharzak, K. Walkowiak “Optimization of Flows in Level-Constrained Multiple Trees for P2P Multicast System”.
 • Best Paper Award of DRCN 2009: nagroda za najlepsza prace podczas konferencji DRCN 2019 (Waszyngton, USA), nagrodzona praca: K. Walkowiak “Survivability of P2P Multicasting”.

Uczestnictwo w projektach badawczych:

 • * 2018-2021: “Optimization of cognitive optical networks”, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Polska.
 • * 2017-2018: "Cross-Stratum Optimization for Provisioning of Cloud Data Center Services", źrodło finansowania: Narodowe Centrum nauki, Polska.
 • * 2016-2020: COST Action CA15127 “RECODIS - Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures”, źrodło finansowania: Unia Europejska w ramach programu Horyzont 2020.
 • * 2016-2019: “Advanced methods for optimization of optical networks with spatial flexibility”, źrodło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Polska.
 • * 2016-2018: "Optimization of survivable elastic optical networks using column generation technique", źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Polska
 • * 2014-2017: “Compound data stream classification methods based on unsupervised and active learning”, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Polska.
 • * 2013-2016: “Algorithms for optimization of routing and spectrum allocation in content oriented elastic optical networks”, źrodło finansowania: Narodowe centrum Nauki, Polska.
 • * 2013-2016: “ENGINE – European research centre of Network intelliGence for INnovation Enhancement”, źródło finansowania: Unia Europejska w ramach siódmego programu ramowego FP7
 • * 2008-2012: “Algorithms for Optimization of Flows and Channel Capacity in Network Distributed Systems”, źrodło finansowania: Ministesrtwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska.
 • * 2010-2013: “Computer pattern recognition and data mining methods for distributed computing systems”, źrodło finansowania: Ministesrtwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska
 • * 2011-2014: “Methods for design of complex computer structures for decision making systems”, źrodło finansowania: Ministesrtwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska
 • * 2007-2013: “WROVASC – Integrated Center of Cardiovascular Medicine”, źródło finansowania: Program Innowacyjna Gospodarka 1.1.2.
 • * 2006-2009: “Computer methods of information fusion for pattern recognition and data mining tasks”, źrodło finansowania: Ministesrtwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska
 • * 2005-2008: “Algorithms for Optimization of Flows, Topology and Resource Allocation in Wide Area Networks”, źródło finansowania:Narodowe Centrum Nauki, Polska.

Współpracujące ośrodki badawcze:

 • Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (Warszawa, Polska).
 • Politechnika Gdańska, Katedra Teleinformatyki (Gdańsk, Polska) .
 • KTH Royal Institute of Technology, Optical Networks Lab (Sztokholm, Szwecja).
 • Politecnico di Milano, Department of Electronics and Information(Mediolan, Włochy).
 • Universitat Politècnica de Catalunya, Department of Computer Architecture (Barcelona, Katalonia, Hiszpania).
 • University of Granada, Department Computer Science and Artificial Intelligence (Granada, Hiszpania).
 • Virginia Commonwealth University, Department of Computer Science (Richmond, VA, USA).

Aktualności

bookmark
Najważniejsze publikacje
Miroslaw Klinkowski, Krzysztof Walkowiak 
Routing and spectrum assignment in spectrum sliced elastic optical path network [2011]
311 cytowań
Mirosław Klinkowski, Krzysztof Walkowiak 
On the advantages of elastic optical networks for provisioning of cloud computing traffic [2013]
100 cytowań
Mirosław Klinkowski, Piotr Lechowicz, Krzysztof Walkowiak 
Survey of resource allocation schemes and algorithms in spectrally-spatially flexible optical networking [2018]
94 cytowań
Krzysztof Walkowiak, Mirosław Klinkowski, Bartosz Rabiega, Róża Goścień 
Routing and spectrum allocation algorithms for elastic optical networks with dedicated path protection [2014]
83 cytowań
Mirosław Klinkowski, Krzysztof Walkowiak 
Offline RSA algorithms for elastic optical networks with dedicated path protection consideration [2012]
64 cytowań
Krzysztof Walkowiak, Róża Goścień, Mirosław Klinkowski, Michał Woźniak 
Optimization of multicast traffic in elastic optical networks with distance-adaptive transmission [2014]
54 cytowań
Krzysztof Walkowiak, Mirosław Klinkowski 
Shared backup path protection in elastic optical networks: Modeling and optimization [2013]
52 cytowań
Krzysztof Walkowiak 
Anycasting in connection-oriented computer networks: Models, algorithms and results [2010]
49 cytowań
Krzysztof Walkowiak, Miroslaw Klinkowski 
Joint anycast and unicast routing for elastic optical networks: Modeling and optimization [2013]
47 cytowań
Róża Goścień, Krzysztof Walkowiak, Mirosław Klinkowski 
Tabu search algorithm for routing, modulation and spectrum allocation in elastic optical network with anycast and unicast traffic [2015]
44 cytowań
Krzysztof Walkowiak 
Modeling and optimization of cloud-ready and content-oriented networks [2016]
43 cytowań
Miroslaw Klinkowski, Krzysztof Walkowiak, Marek Jaworski 
Off-line algorithms for routing, modulation level, and spectrum assignment in elastic optical networks [2011]
37 cytowań
Michał Aibin, Krzysztof Walkowiak 
Adaptive modulation and regenerator-aware dynamic routing algorithm in elastic optical networks [2015]
37 cytowań
Jacek Rak, Mario Pickavet, Kishor S Trivedi, Javier Alonso Lopez, Arie MCA Koster, James PG Sterbenz, Egemen K Çetinkaya, Teresa Gomes, Matthias Gunkel, Krzysztof Walkowiak, Dimitri Staessens 
Future research directions in design of reliable communication systems [2015]
33 cytowań
Mirosław Klinkowski, Mateusz Żotkiewicz, Krzysztof Walkowiak, Michał Pióro, Marc Ruiz, Luis Velasco 
Solving large instances of the RSA problem in flexgrid elastic optical networks [2016]
32 cytowań
Marija Furdek, Lena Wosinska, Róża Goścień, Konstantinos Manousakis, Michał Aibin, Krzysztof Walkowiak, Sasko Ristov, José L Marzo 
An overview of security challenges in communication networks [2016]
32 cytowań
Róża Goścień, Krzysztof Walkowiak, Mirosław Klinkowski 
Distance-adaptive transmission in cloud-ready elastic optical networks [2014]
31 cytowań
Roza Goscien, Krzysztof Walkowiak, Miroslaw Klinkowski, Jacek Rak 
Protection in elastic optical networks [2015]
31 cytowań
Krzysztof Walkowiak, Mirosław Klinkowski, Piotr Lechowicz 
Dynamic routing in spectrally spatially flexible optical networks with back-to-back regeneration [2018]
30 cytowań
Massimo Tornatore, Cristina Rottondi, Roza Goscien, Krzysztof Walkowiak, Giuseppe Rizzelli, Annalisa Morea 
On the complexity of routing and spectrum assignment in flexible-grid ring networks [2015]
29 cytowań
Michal Przewozniczek, Krzysztof Walkowiak, Michal Wozniak 
Optimizing distributed computing systems for k-nearest neighbours classifiers—evolutionary approach [2011]
27 cytowań
Róża Goścień, Krzysztof Walkowiak, Massimo Tornatore 
Survivable multipath routing of anycast and unicast traffic in elastic optical networks [2016]
27 cytowań
Jacek Rak, Krzysztof Walkowiak 
Reliable anycast and unicast routing: protection against attacks [2013]
26 cytowań
Michał Aibin, Krzysztof Walkowiak 
Simulated annealing algorithm for optimization of elastic optical networks with unicast and anycast traffic [2014]
26 cytowań
Mirosław Klinkowski, Krzysztof Walkowiak 
On performance gains of flexible regeneration and modulation conversion in translucent elastic optical networks with superchannel transmission [2016]
26 cytowań
Krzysztof Walkowiak, Piotr Lechowicz, Mirosław Klinkowski, Arunabha Sen 
ILP modeling of flexgrid SDM optical networks [2016]
26 cytowań
Róz̆a Goścień, Krzysztof Walkowiak, Miroslaw Klinkowski 
Joint anycast and unicast routing and spectrum allocation with dedicated path protection in elastic optical networks [2014]
26 cytowań
Grzegorz Chmaj, Krzysztof Walkowiak 
A P2P computing system for overlay networks [2013]
25 cytowań
Krzysztof Walkowiak, Andrzej Kasprzak, Mirosław Klinkowski 
Dynamic routing of anycast and unicast traffic in elastic optical networks [2014]
25 cytowań
Wojciech Kmiecik, Marek Wojcikowski, Leszek Koszalka, Andrzej Kasprzak 
Task allocation in mesh connected processors with local search meta-heuristic algorithms [2010]
24 cytowań
menu