Zespół Uczenia Maszynowego
Katedry Systemów i Sieci Komputerowych
machine learning pattern recognition classification imbalanced data classification multi-objective optimization classifier ensemble data stream classification ensemble learning explainable ai data streams concept drift detectors neural network architectures regularization methods imbalanced stream data one-class classification deep learning life-long learning hyperspectral image processing automatic music transcription generative adversarial networks pattern classification feature extraction and selection data mining multidimensional data analysis imbalanced data data stream mining dynamic classifier selection

O zespole

Projekty:

Projekty badawcze

  • „Translational Research and Patient Safety in Europe – Enlarged EU”, Numer projektu: 288070, Czas realizacji: 2010-2015, Źródła finansowania: FP7 ICT-2011-7 10.11.3 „Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union”
  • Metody projektowania złożonych struktur komputerowych systemów wspomagania decyzji” Numer projektu: N N519 650440, Czas realizacji: 2011-2014, Źródła finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • „Komputerowe metody rozpoznawania i eksploatacji danych dla rozproszonych środowisk obliczeniowych”, Numer projektu: N N519 576638, Czas realizacji: 2010-2013, Źródła finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Komputerowe metody fuzji informacji dla zadań rozpoznawania obiektów i eksploracji danych”, Numer projektu: 3 T11F 003 30, Czas realizacji: 2006-2009, Źródła finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nagrody:

  • prof. Michał Woźniak: IEEE Outstanding Leadership award (2015), best paper awards (WSC 2011, IDEAL 2012), IBM Innovation awards (2010 and 2011)
  • dr inż. Bartosz Krawczyk: IEEE Outstanding Leadership award (2015), Scholarship of Polish Minister of Sciene and Higher Education (2013,2014), START award from Foundation for Polish Science (2014,2015), Czesław Rodkiewicz Foundation Scholarship 2014, Hugon Steinhaus Award 2013, best paper award (AAIA 2013)

Wybrane publikacje

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Klikowskiego

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Klikowskiego "Ensemble methods for imbalanced data stream classification" odbędzie się 30 marca. #zum #klikowski

The best paper award dla artykułu mgr inż. Zyblewskiego oraz prof. Woźniaka

Artykuł "Dynamic Ensemble Selection for Imbalanced Data Stream Classification with Limited Label Access" zdobył The best paper award na 20th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. #zyblewski #wozniak #zum

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Zyblewskiego

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Zyblewskiego "Classifier selection for imbalanced data stream classification (Selekcja klasyfikatorów w zadaniu klasyfikacji niezbalansowanych strumieni danych)" odbędzie się 11 września o godzinie 11.00 za pośrednictwem platformy Zoom. #zyblewski #zum

Stan zanurzenia w grze (game flow) - wywiad z dr inż. Piotrem Sobolewskim

Zachęcamy Państwa do przeczytania kolejnego wywiadu z dr inż. Piotrem Sobolewskim, który ukazał sią na łamach gazety PC Format. #zum #sobolewski

SWAROG wykryje źródła fake newsów

Opracowanie systemu wykrywającego źródła celowej dezinformacji to główny cel projektu SWAROG, realizowanego przez naukowców z Wydziału Elektroniki PWr. Na swoje badania otrzymali grant NCBiR w wysokości ponad 8,6 mln zł. #zum #swarog

Projekt w ramach konkursu Infostrateg I

Informujemy, że projekt SWAROG otrzymał finansowanie NCBiR. #zum #swarog #ksieniewicz