group_work

Zespół Uczenia Maszynowego

Zespół Uczenia Maszynowego


Mw einstein szef zespołu prof. dr hab. inż. Michał Woźniak

Tematyka badawcza:

uczenie maszyn i eksploracja danych
metody poprawy jakości i stabilizacja klasyfikatorów słabych
złożone i hybrydowe metody rozpoznawania obiektów
fuzja informacji i klasyfikatory kombinowane
klasyfikacja danych strumieniowych oraz detekcja zmian parametrów modelu klasyfikacji
analiza dużych zbiorów danych
klasyfikacja jednoklasowa
analiza danych niezbalansowanych
uczenie aktywne
rozproszone i równoległe systemy obliczeniowe na potrzeby eksploracji danych
aplikacje metod inteligentnych dla problemów praktycznych

<!--

Wybrane bieżące publikacje:

José A. Sáez, Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak: Analyzing the oversampling of different classes and types of examples in multi-class imbalanced datasets. Pattern Recognition 57: 164–178 (2016)
Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak: Untrained weighted classifier combination with embedded ensemble pruning. Neurocomputing 196: 14-22 (2016)
Bartosz Krawczyk, Mikel Galar, Lukasz Jelen, Francisco Herrera: Evolutionary undersampling boosting for imbalanced classification of breast cancer malignancy. Appl. Soft Comput. 38: 714-726 (2016)
Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak, Francisco Herrera: On the usefulness of one-class classifier ensembles for decomposition of multi-class problems. Pattern Recognition 48(12): 3969-3982 (2015)
Bogusław Cyganek, Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak: Multidimensional data classification with chordal distance based kernel and Support Vector Machines. Eng. Appl. of AI 46: 10-22 (2015)
Paweł Ksieniewicz, Dariusz Jankowski, Borja Ayerdi, Konrad Jackowski, Manuel Graña, Michał Woźniak: A novel hyperspectral segmentation algorithm - concept and evaluation. Logic Journal of the IGPL 23(1): 105-120 (2015)
Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak: One-class classifiers with incremental learning and forgetting for data streams with concept drift. Soft Comput. 19(12): 3387-3400 (2015)
Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak: Incremental weighted one-class classifier for mining stationary data streams. J. Comput. Science 9: 19-25 (2015)
Bartosz Krawczyk, Gerald Schaefer, Michał Woźniak: A hybrid cost-sensitive ensemble for imbalanced breast thermogram classification. Artificial Intelligence in Medicine 65(3): 219-227 (2015)
Boguslaw Cyganek, Michał Woźniak: An Improved Vehicle Logo Recognition Using a Classifier Ensemble Based on Pattern Tensor Representation and Decomposition. New Generation Comput. 33(4): 389-408 (2015)
Bartosz Krawczyk: One-class classifier ensemble pruning and weighting with firefly algorithm. Neurocomputing 150: 490-500 (2015)
Bartosz Krawczyk: Forming Ensembles of Soft One-Class Classifiers with Weighted Bagging. New Generation Comput. 33(4): 449-466 (2015)
Krzysztof Walkowiak, Michał Woźniak, Miroslaw Klinkowski, Wojciech Kmiecik: Optical networks for cost-efficient and scalable provisioning of big data traffic. IJPEDS 30(1): 15-28 (2015)
Michał Woźniak, Manuel Graña, Emilio Corchado: A survey of multiple classifier systems as hybrid systems. Information Fusion 16: 3-17 (2014)
Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak, Boguslaw Cyganek: Clustering-based ensembles for one-class classification. Inf. Sci. 264: 182-195 (2014)
Konrad Jackowski, Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak: Improved Adaptive Splitting and Selection: the Hybrid Training Method of a Classifier Based on a Feature Space Partitioning. Int. J. Neural Syst. 24(3) (2014)
Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak: Diversity measures for one-class classifier ensembles. Neurocomputing 126: 36-44 (2014)
Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak, Gerald Schaefer: Cost-sensitive decision tree ensembles for effective imbalanced classification. Appl. Soft Comput. 14: 554-562 (2014)
Krzysztof Walkowiak, Róza Goścień, Miroslaw Klinkowski, Michał Woźniak: Optimization of Multicast Traffic in Elastic Optical Networks With Distance-Adaptive Transmission. IEEE Communications Letters 18(12): 2117-2120 (2014)
Bartosz Krawczyk, Gerald Schaefer: A hybrid classifier committee for analysing asymmetry features in breast thermograms. Appl. Soft Comput. 20: 112-118 (2014)
Bartosz Krawczyk, Gerald Schaefer: Breast Thermogram Analysis Using Classifier Ensembles and Image Symmetry Features. IEEE Systems Journal 8(3): 921-928 (2014)
Gerald Schaefer, Bartosz Krawczyk, M. Emre Celebi, Hitoshi Iyatomi: An ensemble classification approach for melanoma diagnosis. Memetic Computing 6(4): 233-240 (2014)
Bartosz Krawczyk, Michał Woźniak: Influence of Distance Measures on the Effectiveness of One-Class Classification Ensembles. Applied Artificial Intelligence 28(3): 258-271 (2014)

 

Projekty:

Projekty badawcze

 „Translational Research and Patient Safety in Europe – Enlarged EU”, Numer projektu: 288070, Czas realizacji: 2010-2015, Źródła finansowania: FP7 ICT-2011-7 10.11.3 „Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union”
 Metody projektowania złożonych struktur komputerowych systemów wspomagania decyzji” Numer projektu: N N519 650440, Czas realizacji: 2011-2014, Źródła finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 „Komputerowe metody rozpoznawania i eksploatacji danych dla rozproszonych środowisk obliczeniowych”, Numer projektu: N N519 576638, Czas realizacji: 2010-2013, Źródła finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Komputerowe metody fuzji informacji dla zadań rozpoznawania obiektów i eksploracji danych”, Numer projektu: 3 T11F 003 30, Czas realizacji: 2006-2009, Źródła finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekty komercyjne

Orange – analiza danych na potrzeby preselekcji łącz dla usług DLS
PZU  – projekt sieci WAN wraz z niezbędnymi rekomendacjami
Energia Pro S.A. – analiza I rekomendacja platform serwerowych
City Wroclaw – uczestnictwo w projekcie Wrocławskiej Karty Miejskiej
Lower Silesia region – Uczestnictwo w zespole opracowującym „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020”;
Ernst and Young – Ekspertyzy dotyczące innowacyjności rozwiązań informatycznych przedsiębiorstw z branży bankowej, finansowej oraz telekomunikacyjnej
Bank Ochrony Środowiska - Ekspertyzy dotyczące innowacyjności rozwiązań informatycznych
Polski Bank Spółdzielczości S.A: Ekspertyzy dotyczące innowacyjności rozwiązań informatycznych
Skanska: Ekspertyza w zakresie równoważności wybranych systemów okablowania strukturalnego

 

Nagrody:

prof. Michał Woźniak: IEEE Outstanding Leadership award (2015), best paper awards (WSC 2011, IDEAL 2012), IBM Innovation awards (2010 and 2011)
dr inż. Bartosz Krawczyk: IEEE Outstanding Leadership award (2015), Scholarship of Polish Minister of Sciene and Higher Education (2013,2014), START award from Foundation for Polish Science (2014,2015), Czesław Rodkiewicz Foundation Scholarship 2014, Hugon Steinhaus Award 2013, best paper award (AAIA 2013)

-->


local_library
Zainteresowania badawcze


bookmark
Publikacje naukowe
Książki
Artykuły w czasopismach
Mw einstein Michał Woźniak
Piotr.sobolewski Piotr Sobolewski
SCR: simulated concept recurrence - a non-supervised tool for dealing with shifting concept 
in EXPERT SYSTEMS, 2013
Mw einstein Michał Woźniak
Piotr.sobolewski Piotr Sobolewski
Concept drift detection and model selection with simulated recurrence and ensembles of statistical detectors 
in JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE, 2013
Pawel ksieniewicz Paweł Ksieniewicz
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Paired feature multilayer ensemble – concept and evaluation of a classifier 
in Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2017
Pawel ksieniewicz Paweł Ksieniewicz
Dariusz.jankowski Dariusz Jankowski
Konrad.jackowski Konrad Jackowski
Mw einstein Michał Woźniak
+2
A novel hyperspectral segmentation algorithm - concept and evaluation 
in LOGIC JOURNAL OF THE IGPL, 2015
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
Pawel ksieniewicz Paweł Ksieniewicz
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Active learning classification of drifted streaming data 
in Procedia Computer Science, 2016
Pawel ksieniewicz Paweł Ksieniewicz
System kolekcjonujący dane pogodowe na bazie meteorogramów 
in Mechanik, 2015
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+3
A Survey of big data issues in electronic health record analysis 
in APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+3
Ensemble learning for data stream analysis: A survey 
in Information Fusion, 2017
Pawel ksieniewicz Paweł Ksieniewicz
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Paired feature multilayer ensemble – concept and evaluation of a classifier 
in Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2017
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Fault diagnosis of marine 4-stroke diesel engines using a one-vs-one extreme learning ensemble 
in Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2017
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+3
A survey on data preprocessing for data stream mining : current status and future directions 
in Neurocomputing, 2017
Mw einstein Michał Woźniak
+2
Special issue on innovations in medicine and healthcare 
in BIOSYSTEMS ENGINEERING, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
A hybrid cost-sensitive ensemble for imbalanced breast thermogram classification 
in ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE, 2015
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Mw einstein Michał Woźniak
Data stream classification using classifier ensemble 
in Schedae Informaticae, 2014
Pawel ksieniewicz Paweł Ksieniewicz
Dariusz.jankowski Dariusz Jankowski
Konrad.jackowski Konrad Jackowski
Mw einstein Michał Woźniak
+2
A novel hyperspectral segmentation algorithm - concept and evaluation 
in LOGIC JOURNAL OF THE IGPL, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Influence of distance measures on the effectiveness of one-class classification ensembles 
in APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Classifier ensemble for an effective cytological image analysis 
in PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2013
Mw einstein Michał Woźniak
+2
A survey of multiple classifier systems as hybrid systems 
in Information Fusion, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
On the influence of class noise in medical data classification: treatment using noise filtering methods 
in APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2016
Mw einstein Michał Woźniak
+3
A new heuristic for influence maximization in social networks 
in Logic Journal of the IGPL, 2016
Mw einstein Michał Woźniak
Piotr.sobolewski Piotr Sobolewski
SCR: simulated concept recurrence - a non-supervised tool for dealing with shifting concept 
in EXPERT SYSTEMS, 2013
Mw einstein Michał Woźniak
Piotr.sobolewski Piotr Sobolewski
Concept drift detection and model selection with simulated recurrence and ensembles of statistical detectors 
in JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE, 2013
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Dynamic classifier selection for one-class classification 
in KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Untrained weighted classifier combination with embedded ensemble pruning 
in NEUROCOMPUTING, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Analyzing the oversampling of different classes and types of examples in multi-class imbalanced datasets 
in PATTERN RECOGNITION, 2016
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
Bez%c2%a0tytu%c5%82u Wojciech Kmiecik
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Optical networks for cost-efficient and scalable provisioning of big data traffic 
in International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Wagging for combining weighted one-class support vector machines 
in Procedia Computer Science, 2015
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Efficient computation of the tensor chordal kernels 
in Procedia Computer Science, 2016
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
Pawel ksieniewicz Paweł Ksieniewicz
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Active learning classification of drifted streaming data 
in Procedia Computer Science, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+2
Automatic diagnosis of primary headaches by machine learning methods 
in Central European Journal of Medicine, 2013
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Diversity measures for one-class classifier ensembles 
in NEUROCOMPUTING, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Konrad.jackowski Konrad Jackowski
Mw einstein Michał Woźniak
Application of adaptive splitting and selection classifier to the SPAM filtering problem 
in CYBERNETICS AND SYSTEMS, 2013
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Cost-sensitive decision tree ensembles for effective imbalanced classification 
in APPLIED SOFT COMPUTING, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+2
Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis 
in BIOMEDICAL ENGINEERING-APPLICATIONS BASIS COMMUNICATIONS, 2013
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Clustering-based ensembles for one-class classification 
in INFORMATION SCIENCES, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Konrad.jackowski Konrad Jackowski
Mw einstein Michał Woźniak
Improved adaptive splitting and selection: the hybrid training method of a classifier based on a feature space partitioning 
in International Journal of Neural Systems, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
On the usefulness of one-class classifier ensembles for decomposition of multi-class problems 
in PATTERN RECOGNITION, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
One-class classifiers with incremental learning and forgetting for data streams with concept drift 
in SOFT COMPUTING, 2015
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
P2 scholar Róża Goścień
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Optimization of multicast traffic in elastic optical networks with distance-adaptive transmission 
in IEEE COMMUNICATIONS LETTERS, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Incremental weighted one-class classifier for mining stationary data streams 
in Journal of Computational Science, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Multidimensional data classification with chordal distance based kernel and support vector machines 
in ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2015
Mw einstein Michał Woźniak
+1
An improved vehicle logo recognition using a classifier ensemble based on pattern tensor representation and decomposition 
in NEW GENERATION COMPUTING, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Handling class label noise in medical pattern classification systems 
in Journal of Medical Informatics & Technologies, 2015
Mw einstein Michał Woźniak
Zespoły klasyfikatorów - aktualne kierunki badań 
in Mechanik, 2015
Pawel ksieniewicz Paweł Ksieniewicz
Dariusz.jankowski Dariusz Jankowski
Konrad.jackowski Konrad Jackowski
Mw einstein Michał Woźniak
+2
A novel hyperspectral segmentation algorithm - concept and evaluation 
in LOGIC JOURNAL OF THE IGPL, 2015
Konrad.jackowski Konrad Jackowski
Dariusz.jankowski Dariusz Jankowski
+1
Learning decision trees from data streams with concept drift 
in Procedia Computer Science, 2016
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+3
A Survey of big data issues in electronic health record analysis 
in APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+3
Ensemble learning for data stream analysis: A survey 
in Information Fusion, 2017
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Fault diagnosis of marine 4-stroke diesel engines using a one-vs-one extreme learning ensemble 
in Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2017
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
+1
Selecting locally specialised classifiers for one-class classification ensembles 
in PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2017
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+3
A survey on data preprocessing for data stream mining : current status and future directions 
in Neurocomputing, 2017
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Bogusław Cyganek
+1
Selecting locally specialised classifiers for one-class classification ensembles 
in PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2017
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
A hybrid cost-sensitive ensemble for imbalanced breast thermogram classification 
in ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Influence of distance measures on the effectiveness of one-class classification ensembles 
in APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
+1
Breast thermogram analysis using classifier ensembles and image symmetry features 
in IEEE Systems Journal, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
+1
Cytological image analysis with firefly nuclei detection and hybrid one-class classification decomposition 
in ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Classifier ensemble for an effective cytological image analysis 
in PATTERN RECOGNITION LETTERS, 2013
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mateusz Budnik
On optimal settings of classification tree ensembles for medical decision support 
in Health Informatics Journal, 2013
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
+3
An ensemble classification approach for melanoma diagnosis 
in Memetic Computing, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
On the influence of class noise in medical data classification: treatment using noise filtering methods 
in APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
+2
VOCs classification based on the committee of classifiers coupled with single sensor signals 
in CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS, 2013
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
+4
Empowering one-vs-one decomposition with ensemble learning for multi-class imbalanced data 
in KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Dynamic classifier selection for one-class classification 
in KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Untrained weighted classifier combination with embedded ensemble pruning 
in NEUROCOMPUTING, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Analyzing the oversampling of different classes and types of examples in multi-class imbalanced datasets 
in PATTERN RECOGNITION, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Forming ensembles of soft one-class classifiers with weighted bagging 
in NEW GENERATION COMPUTING, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
GPU-accelerated extreme learning machines for imbalanced data streams with concept drift 
in Procedia Computer Science, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Wagging for combining weighted one-class support vector machines 
in Procedia Computer Science, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+2
Automatic diagnosis of primary headaches by machine learning methods 
in Central European Journal of Medicine, 2013
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Diversity measures for one-class classifier ensembles 
in NEUROCOMPUTING, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Konrad.jackowski Konrad Jackowski
Mw einstein Michał Woźniak
Application of adaptive splitting and selection classifier to the SPAM filtering problem 
in CYBERNETICS AND SYSTEMS, 2013
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Cost-sensitive decision tree ensembles for effective imbalanced classification 
in APPLIED SOFT COMPUTING, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+2
Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis 
in BIOMEDICAL ENGINEERING-APPLICATIONS BASIS COMMUNICATIONS, 2013
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
+1
A hybrid classifier committee for analysing asymmetry features in breast thermograms 
in APPLIED SOFT COMPUTING, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Clustering-based ensembles for one-class classification 
in INFORMATION SCIENCES, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Konrad.jackowski Konrad Jackowski
Mw einstein Michał Woźniak
Improved adaptive splitting and selection: the hybrid training method of a classifier based on a feature space partitioning 
in International Journal of Neural Systems, 2014
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
On the usefulness of one-class classifier ensembles for decomposition of multi-class problems 
in PATTERN RECOGNITION, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
One-class classifiers with incremental learning and forgetting for data streams with concept drift 
in SOFT COMPUTING, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
One-class classifier ensemble pruning and weighting with firefly algorithm 
in NEUROCOMPUTING, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
Incremental weighted one-class classifier for mining stationary data streams 
in Journal of Computational Science, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Łukasz Jeleń
+2
Evolutionary undersampling boosting for imbalanced classification of breast cancer malignancy 
in APPLIED SOFT COMPUTING, 2016
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Multidimensional data classification with chordal distance based kernel and support vector machines 
in ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2015
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Handling class label noise in medical pattern classification systems 
in Journal of Medical Informatics & Technologies, 2015
menu